Home » Administratie » Autoritățile și instituțiile publice din Vaslui vor avea acces la sistemul informatic Patrim Ven, al Ministerului Finanțelor Publice

Autoritățile și instituțiile publice din Vaslui vor avea acces la sistemul informatic Patrim Ven, al Ministerului Finanțelor Publice

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) extinde utilizarea sistemului informatic PatrimVen prin punerea acestuia la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din județul Vaslui, în vederea furnizării de servicii pentru realizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

La nivelul județului nostru sunt 307 autorități și instituții publice la care Ministerul Finanțelor Publice, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală, poate furniza servicii prin sistemul informatic Patrim Ven, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale autorității/instituției publice, cu condiția respectării procedurii privind aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic Patrim Ven. Utilizarea de către autoritățile și instituțiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum și descrierea interfețelor de acces la acesta.

Servicii disponibile în sistemului informatic PatrimVen sunt consultarea și transmiterea datelor de identificare a instituției de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont; consultarea și transmiterea de informații din declarațiile D112, privind angajatorul, venitul și contribuțiile de asigurări sociale reținute de acesta pentru persoana fizică; transmiterea adeverinței de venit a persoanei fizice. Adeverința de venit conține informații privind cuantumul și natura veniturilor obținute de persoană, din toate sursele, într-un an fiscal. De asemenea transmiterea informațiilor privind cuantumul și natura veniturilor realizate lunar, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică; consultarea și transmiterea informațiilor privind cuantumul și natura veniturilor realizate în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică; consultarea și transmiterea datelor privind clădirile, terenurile și vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unitățile administrativ-teritoriale conform legii; transmiterea certificatului de atestare fiscală (CAF) în formă electronică. Mai este posibilă prin intermediul Patrim Ven transmiterea datelor din declarațiile fiscale depuse de către contribuabil, reprezentând declarații de impunere și declarații informative, precum și date din declarațiile recapitulative; transmiterea situațiilor financiare depuse de către contribuabil.

Protocolul de aderare, pentru fiecare autoritate sau instituție publică, se semnează și se transmite electronic, în temeiul prevederilor legale privind semnătura electronică. Autoritățile și instituțiile publice vor desemna maxim două persoane cu rol de administrator de interoperabilitate, care vor putea înrola persoane din cadrul instituției pe care o reprezintă, ca utilizatori ai PatrimVen.În vederea înrolării, autoritățile și instituțiile publice prezintă și depun, după caz, prin persoana nominalizată ca administrator de interoperabilitate la MFP, respectiv ANAF, prin organele fiscale teritoriale la care unitatea administrativ-teritorială are conturi deschise, o serie de documente/fișiere. Este vorba de cartea de identitate a persoanei în original; fișierul de export al certificatului digital calificat deținut de persoană stocat pe suport electronic; cererea de numire sau revocare administrator de interoperabilitate, pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea unității administrativ-teritoriale, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al acesteia.

Datele și informațiile furnizate de părți sunt supuse secretului fiscal, se utilizează și se păstrează conform prevederilor legale în vigoare. Prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispozițiilor legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. (G.P)


Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

About Tehno Redactor

Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura