Home » Administratie » Firmele vasluiene care creează locuri de muncă primesc bani de la stat

Firmele vasluiene care creează locuri de muncă primesc bani de la stat

Ajutorul financiar vine din partea Ministerului Finanțelor Publice, este exclusiv pentru cheltuielile care acoperă salariile angajaților, și poate fi solicitat, în anumite condiții, pȃnă pe 23 iunie.

Oamenii de afaceri din județ care vor să pună umărul la dezvoltarea județului și a Regiunii de Nord – Est mai au la dispoziție cinci zile pentru a se înscrie la sesiunea din acest an a programului de granturi guvernamentale pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională, prin crearea de locuri de muncă. Bugetul alocat acestei sesiuni este de 106.293.000 lei, iar firmele vasluiene pot beneficia de nivelul maxim de intensitate a finanțării, respectiv 50%.

Care sunt companiile cărora statul le plătește o parte din salariile angajaților?

Schema de ajutor de stat, adoptată în baza Hotărȃrii de Guvern nr. 332 / 2014, se adresează întreprinderilor nou-înființate sau celor aflate în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată.

Mai mult, firmele eligibile nu trebuie să înregistreze debite restante la bugetul de stat, nu trebuie să facă parte din categoria „întreprinderilor în dificultate”, nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității, și nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale sau în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.

Nu pot participa la acest program companiile împotriva cărora au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, și nici firmele care au închis o activitate identică sau similară în Spațiul Economic European, sau care au planuri concrete de a închide o astfel de activitate în următorii doi ani, dupa finalizarea investiției inițiale.

Ce investiții finanțează statul?

Pentru a primi ajutor de la stat, firmele vasluiene trebuie să prezinte Ministerului Finanțelor Publice un plan de investiții care să genereze, în maximum 3 ani de la finalizare, crearea a minimum 10 noi locuri de muncă, din care minimum 3 să fie pentru lucrătorii defavorizați. Practic, e vorba despre un plan de investiții care să propună fie înființarea unei unități noi, fie extinderea capacității unității existente sau diversificarea producției, dar se poate opta și pentru o schimbare fundamentală în procesul general de producție, în favoarea unei activități economice noi, în cazul întreprinderilor mari. Important꞉ nu există un prag minim al valorii investiției!

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative se pot transmite prin poștă sau servicii de curierat, cu solicitarea confirmării de primire, sau se pot depune la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice pȃnă vineri, 23 iunie.

Evaluarea proiectelor înscrise se va face în două etape. După ce Ministerul Finanțelor Publice finalizează prima etapă de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de depunere, rezultatele procesului de selecție vor fi publicate pe site-ul instituției. Cea de-a două etapă de evaluare va avea loc în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație solicitată este completă, conform prevederilor schemei de ajutor de stat. (Mara GRIGORIU)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: