Home » Social » Avalanșă de ipoteci la băncile comerciale pentru credite imobiliare

Avalanșă de ipoteci la băncile comerciale pentru credite imobiliare

Județul Vaslui se clasează pe locul 26 la nivel național, în ceea ce privește ipotecile deschise la instituțiile financiare în anul 2019. Astfel, în perioada ianuarie – august au fost oficializate nu mai puțin de 2.027 ipoteci.

Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, majoritatea ipotecilor intabulate în cartea funciară sunt formate din terenuri agricole extravilane și terenuri intravilane. Acest fenomen se explică prin faptul că evaluatorii băncilor comerciale consideră terenurile vandabile pentru garanțiile imobiliare, în dauna caselor sau apartamentelor.

Astfel, din cele 230 de ipoteci înregistrate în luna august, 82 sunt ipoteci formate din terenuri agricole extravilane, 80 sunt ipoteci active formate din terenuri intravilane cu construcții etc.

Ipoteca este o garanție reală, servind la garantarea obligațiilor unui debitor față de creditorul său.

Indiferent de felul ei, ipoteca prezintă următoarele elemente generale: este un drept accesoriu, deoarece însoțește și garantează un drept principal, și este o garanție imobiliară, deoarece are ca obiect numai bunuri imobile aflate în circuitul civil etc.

Cel ce constituie ipoteca trebuie să aibă capacitatea deplină de exercitiu și calitatea de proprietar actual al imobilului (teren sau apartament) ce se ipotechează. Bunurile viitoare ale debitorului nu pot forma obiectul unei ipoteci. De asemenea, nu se pot ipoteca bunurile altuia, indiferent dacă acestea aparțin persoanelor fizice sau juridice, decât cu consimțământul lor expres.  (Dănuț CIOBANU)

About Tehno Redactor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogeri au apreciat: