Home » Local » Administrație neputincioasă! Sistemul de colectare separată a deșeurilor nu este accesibil pentru toată populația

Administrație neputincioasă! Sistemul de colectare separată a deșeurilor nu este accesibil pentru toată populația

de Dănuț CIOBANU 

Planul de gestionare a deșeurilor din județul Vaslui este departe de a-și atinge obiectivele. Una din marile probleme nerezolvate este colectarea selectivă a deșeurilor. Sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile din poartă în poartă a înregistrat mici progrese, fiind înregistrate mari porbleme la colectarea separată a deșeurilor periculoase menajere, a deșeurilor textile etc.

Extinderea la nivelul întregului județ a sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile din poartă în poartă, cu termen de realizare 2023, a înregistrat mici progrese. Sunt  UAT-uri care au implementat colectarea separată a deșeurilor reciclabile din poartă în poartă pentru cel puțin un tip de material, însă sistemul nu a fost accesibil pentru toată populația.

La nivelul comunităților locale se menține gradul scăzut de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere şi similare, respectiv a biodeșeurilor și deșeurilor verzi din parcuri și grădini.

„În 2022 gradul de colectare separată a deșeurilor reciclabile a înregistrat o creștere ușoară, dar mult sub ținta europeană/națională. Nu s-a înregistrat un progres semnificativ în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor periculoase menajere.La nivelul județului Vaslui nu există implementat un sistem de colectare separată a deșeurilor textile. Din 2021, s-au realizat doar 3 puncte de colectare (containere în Vaslui) și 4 în Bârlad pentru colectarea deșeurilor textile”, se arată în Raportul de evaluare a gradului de implementare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vaslui în perioada de monitorizare 2021-2022.

Primăria Vaslui derulează un program de modernizare a unui număr de 100 de platforme de colectare.

Proiectul „Dezvoltare, modernizare şi completare a sistemului de management integrat al deşeurilor municipale la nivelul Municipiului Vaslui – componenta de împrumuturi a PNRR” se realizează cu credite de angajament în valoare de 5.854.205 lei şi credite bugetare în anul 2023 în valoare de 2.928.000 lei şi în anul 2024 în valoare de 2.926.205 lei.

Insulele ecologice sunt compuse dintr-un set de containere pentru colectarea separată a deşeurilor, protejate anti-vandalism şi împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, conectat Online, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului şi interfaţă de facturare. Datele sunt agregate şi utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare şi raportare.

Insulele ecologice digitalizate supraterane sunt alcătuite din următoarele componente: containere pentru colectarea separată pe 5 fracţii a deşeurilor municipale; sistem (hardware) de control al accesului, înregistrare, transmisie date; servicii conexe pentru operaţionalizarea insulelor ecologice digitalizate.

 

 

 

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*