Home » Social » Ajutoare pentru agricultura ecologică

Ajutoare pentru agricultura ecologică

Până pe 28 noiembrie, fermierii care practică agricultură ecologică pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură cereri de ajutor pentru îmbunătățirea calității produselor agricole. Valoarea ajutorului financiar este de 7.098.000 de euro, din care 5.798.000 euro pentru sectorul vegetal și 1.300.000 de euro pentru sectorul animalier.

Cererea solicitantului trebuie să fie însoțită de următoarele documente: copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului; copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; copie de pe documentele care fac dovada folosinței terenului; copie de pe fișa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; copie de pe contractul încheiat între beneficiar și un organism de inspecție și certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; copie de pe certificatul de conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecție și certificare, în care să se menționeze: statutul exploatației în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafața, numărul de animale, numărul de familii de albine; o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecție și certificare, care să ateste următoarele: nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desființare a contractului încheiat între beneficiar și organismul de inspecție și certificare; beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv; angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se mențină în sistemul de agricultură ecologică pe o periodă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific și să aplice în exploatațiile sale regulile și principiile agriculturii ecologice; certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale, emise de direcțiile generale ale finanțelor publice și de primăriile de pe raza cărora își au sediul social beneficiarii de ajutor specific.

Beneficiarii din producția vegetală trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă în folosință suprafețe agricole de cel puțin 0,3 ha; să fie înregistrați, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică; să încheie un contract cu un organism de inspecție și certificare, organism aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; să dețină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul; să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local. Aceleași condiții, mai puțin condiția legată de suprafața de teren, trebuie să le îndeplinească și solicitanții care au ca activitate creșterea animalelor în sistem ecologic sau apicultura.

Pentru anul în curs, beneficiarii pot solicita organismelor de inspecție și eliberarea certificatului de conformitate până la data de 5 decembrie, iar controlul la fața locului se va efectua de către inspectorii APIA începând cu 29 decembrie 2014. (A.C.)


Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

Până pe 28 noiembrie, fermierii care practică agricultură ecologică pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură cereri de ajutor pentru îmbunătățirea calității produselor agricole. Valoarea ajutorului financiar este de 7.098.000 de euro, din care 5.798.000 euro pentru sectorul vegetal și 1.300.000 de euro pentru sectorul animalier. Cererea solicitantului trebuie să fie însoțită de următoarele documente: copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului; copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; copie de pe documentele care fac dovada folosinței terenului; copie de pe fișa…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura