Home » Social » De la 1 noiembrie, căldură la calorifere – Iată valorile facturilor pe care le vor plăti vasluienii

De la 1 noiembrie, căldură la calorifere – Iată valorile facturilor pe care le vor plăti vasluienii

de Marian Mocanu

Termprod SA Vaslui, societatea care furnizează agent termic în regim centralizat în municipiul Vaslui, este pregătită ca, de la 1 noiembrie, să încălzească apartamentele celor circa 750 apartamente încă branșate la sistem. Primăria Vaslui va subvenționa, ca și în anii trecuți, prețul gigacaloriei, astfel că consumatorii vor plăti tot 180 lei/gigacalorie, față de 475 lei/gigacalorie, prețul de producție. Din cauza sărăciei, aproape jumătate dintre familiile și persoanele singure branșate încă la sistemul centralizat de încălzire vor beneficia, și în acest an, de subvenții pentru căldură.ajutor incalzire

Odată cu apropierea sezonului rece 2015 – 2016, Termprod SA, societatea care furnizează agent termic în regim centralizat în muncipiul Vaslui, a finalizat pregătirile pentru furnizarea căldurii. Conform declarației lui Toderică Toma, directorul societății, în această vară au fost făcute mai multe investiții pentru repararea și modernizarea centralelor de cvartal.

„Am început revizia sistemului de încălzire în sistem centralizat. Se face o verificare la fiecare bloc. Pregătim și baza materială. Facem probe la rece și, de la 1 noiembrie, noi suntem pregătiți pentru a furniza căldură. Avem în jur de 750 de abonați, foarte puțini s-au debranșat în această vară, ba chiar avem abonați care, văzând costurile de anul trecut comparativ cu căldura furnizată, au revenit în sistem”, a declarat Toderică Toma, directorul executiv SC Termprod SA.

Și în acest an, Primăria Vaslui a anunțat că va subvenționa prețul gigacaloriei, astfel ca abonații sistemului centralizat de încălzire să-și permită plata contravalorii agentului termic furnizat.

„Nu sunt diferențe de costuri, astfel că prețul de producție a gicacaloriei de către Termprod SA rămâne la fel ca anul trecut, în jur de 475 lei. Populația va plăti 180 de lei pe gigacalorie, urmând diferența să fie acoperită de la bugetul local. În aceste condiții, factura de încălzire pentru sezonul rece 2015 – 2016 va avea o valoare medie cuprinsă între 115 lei, pentru o garsonieră, și 230 lei, pentru un apartament cu trei camere. Cele mai mari facturi vor fi în jurul valorii de 300 de lei, în cazul apartamentelor din blocurile ANL, unde locatarii beneficiază și de apă caldă”, a explicat directorul Toma.

Ajutor de încălzire pentru cei săraci, între 5% și 90% din factură

Aj incalzireCa și anul trecut, aproape jumătate dintre cei 750 abonați la sistemul centralizat se încadrează în condițiile de acordare a ajutorului de încălzire. În funcție de venitul pe membru de familie, aceste subvenții pot fi între 5% și 90% din costul facturii la încălzire.

Pentru acordarea ajutorului de încălzire, potențialii beneficiari trebuie să depună la primărie următoarele acte: cerere și o declarație pe propria răspundere (formulare tip), copii după actele de identitate ale membrilor familiei și o adeverință de la asociația de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței.

Cererea de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie însoțită de acte din care rezultă calitatea titularului (proprietar, chiriaș, împuternicit), dar ăi documente privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensii, cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului până la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, cupoane de alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare, dar și alte acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale ori o declarație privind alte venituri realizate.

Pentru a beneficia de aceste subvenții încă din prima lună de furnizare a agentului termic, cererile trebuie să fie depuse până cel târziu la data de 15 noiembrie. În cazul în care cererile de subvenție pentru încălzirea locuinței vor fi depuse ulterior acestei date, ori pe parcurs intervin modificări la declarațiile de venit, acest ajutor va fi dat începând cu luna următoare depunerii cererii.

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia. Modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna următoare celei în care aceste modificări au intervenit. Constatările efectuate ulterior de nedeclarare a tuturor veniturilor, sau de introducere în cerere a persoanelor care nu locuiesc la adresa menționată, atrage după sine, recuperarea integrală a ajutorului primit.

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: