Home » Social » Vasluienii isi pot depune raportarile contabile aferente semestrului I pana pe 16 august

Vasluienii isi pot depune raportarile contabile aferente semestrului I pana pe 16 august

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează că operatorii economici au obligația să întocmească și să depună raportări contabile pentru semestrul I al anului 2016 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până pe 16 august.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Se mai aplică societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Încadrarea în criteriul de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent.

Depunerea raportărilor contabile se poate face la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml. Operatorii economici pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.

Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Operatorii economici care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2016, cei care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cei înființați în cursul anului 2016, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016. (G.P)

About Tehno Redactor

x

Check Also

Turismul vasluian este în colaps. Indicele de utilizare a locurilor de cazare s-a prăbușit la 5,3%

Pandemia de COVID-19 a lovit sever industria ospitalității de ...

DGASPC Vaslui este salvată! Instituția va primi 22,5 milioane de lei pentru salarii și bunuri și servicii

de Dănuț CIOBANU  Direcția Generală de Asistență Socială și ...

COVID-19 a băgat spaima în vasluieni. Populația a economisit în doar cinci luni 128,3 milioane de lei

de Dănuț CIOBANU  Vasluienii au economisit sume importante pe ...