Home » Administratie » Cazierul judiciar se poate obține personal de minorii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani

Cazierul judiciar se poate obține personal de minorii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani

Certificatul de cazier judiciar se poate obține de către minorul cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani fără a fi necesară prezența unui părinte/tutore la ghișeu, pentru depunerea cererii și dobândirea acestuia. De la începutul acestui an, Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a eliberat aproape 26.000 de certificate de cazier judiciar.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, orice persoană fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani), poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar. Cererea-tip trebuie însoțită de actul de identitate, aflat în termenul de valabilitate, precum și chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, de 10 lei.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, începând cu 11 iulie pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. De la aceeași dată, în vederea emiterii certificatelor de cazier judiciar, nu se mai rețin documente în original ori copii legalizate în ghișee, ci doar xerocopii cu menționarea sintagmei „conform cu originalul” de către lucrătorii din ghișeu.

De asemenea, se acceptă copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condițiile prevăzute de reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

S-a realizat actualizarea formularelor tip și a informațiilor referitoare la obținerea certificatului de cazier judiciar publicate pe pagina https://vs.politiaromana.ro/.

Program modificat la ghișeul de la reședința inspectoratului

Programul de lucru cu publicul la ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar de la reședința inspectoratului s-a modificat. Astfel vasluienii se pot prezenta luni și miercuri, între orele 8 – 12 și 14 – 16, marți și joi între 10 – 14 sau 16 – 18 sau vineri între orele 9 – 13.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România. Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării și numai în scopul pentru care au fost eliberate. (G.P)

About Tehno Redactor