Home » Administratie » Contribuabilii vasluieni sunt obligați să achite cea de-a doua rată din impozitul pe construcții până pe 26 septembrie

Contribuabilii vasluieni sunt obligați să achite cea de-a doua rată din impozitul pe construcții până pe 26 septembrie

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui reamintește contribuabililor că până la data de 26 septembrie 2016 au obligația plății celei de-a doua rate din impozitul pe construcții aferent anului 2016.

Este vorba de persoanele juridice române, cu excepția instituțiilor publice, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor și a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare și funcționare. Dar și de persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, persoanele juridice cu sediu social în România înființate potrivit legislației europene, utilizatorul, în cazul operațiunilor de leasing financiar și locatorul, în cazul operațiunilor de leasing operațional.

Impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, stiințifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcții închiriate, luate în administrare sau în folosință;

c) valoarea construcțiilor și a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcțiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, in conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

d) valoarea construcțiilor din subgrupa 1.2.,, Construcții agricole,, din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

e) valoarea construcțiilor situate in afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a României și zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operațiunile legate de activitățile desfășurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 si 77 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, incheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;

f) valoarea construcțiilor din domeniul public al statului și care fac parte din baza materială de reprezentare și protocol, precum și cele din domeniul public și privat al statului, închiriate sau date în folosința instituțiilor publice, construcții administrate de Regia Autonomă *Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat*;

g) valoarea construcțiilor deținute de structurile sportive, definite potrivit legii.

In situația în care, în cursul anului curent, se înregistrează operațiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor, aceste modificări vor fi luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcții datorat pentru anul următor. Impozitul pe construcții nu se recalculează în cursul anului.

Declararea impozitului pe construcții se face până la data de 25 mai inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul, prin depunerea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. Plata impozitului pe construcții se face în două rate egale, până la datele de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligația de a declara și plăti impozitul pe construcții până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat. Contribuabilii nou înființați datorează impozitul pe construcții începând cu anul fiscal următor. (G.P)


Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

About Tehno Redactor

Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura