Home » Administratie » Se dau bani pentru reabilitarea monumentelor istorice

Se dau bani pentru reabilitarea monumentelor istorice

În atenția proprietarilor, administratorilor de monumente istorice, autorităților locale și cultelor religioase: Institutul Național al Patrimoniului anunță deschiderea sesiunii 2016 de evaluare a solicitărilor privind includerea unor noi obiective în Planul Național de Restaurare a monumentelor istorice (PNR).

Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice este principalul instrument de finanțare, din fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, a monumentelor istorice aflate în proprietatea statului, a unităților administrativ-teritoriale și a cultelor religioase.

Includerea monumentelor istorice în acest plan se realizează în baza unor condiții de eligibilitate și prioritate cum ar fi: starea de degradare, valoarea particulară și excepțională a monumentului, statutul juridic de protecție, compatibilitatea funcțională, sustenabilitatea intervenției, cofinanțarea, prioritățile ale Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.

Pot fi incluse în PNR următoarele categorii de monumente istorice: monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale; monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, aflate în proprietatea cultelor religioase recunoscute de lege; imobile care fac parte din categoriile de monumente istorice ansamblu sau sit.

Din păcate, nu pot fi inscluse în PNR monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat. Acestea pot fi finanțate de la bugetul de stat și/sau al autorităților administrației publice locale, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna.

De asemenea, nu pot fi incluse nici monumente istorice care nu dispun de documentație cadastrală valabilă sau pentru care solicitanții nu pot proba dreptul de proprietate sau de administrare; monumente istorice aflate sub sechestru asigurător; monumente istorice ipotecate; monumente istorice fără proprietar cunoscut sau aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate.

Termenul limită de depunere a propunerilor către Institutul Național al Patrimoniului este 21 octombrie 2016. Pentru mai multe detalii puteți consulta site-ul Institutului Național al Patrimoniului, http://partrimoniu.gov.ro/fr/noutati, dar și pagina de internet a Direcției Județene pentru Cultură Vaslui, www.vaslui.djc.ro.

În acest sens, precizăm faptul că, în ceea ce privește finanțarea și întocmirea proiectelor, competențele legale ale Direcției Județeane pentru Cultură Vaslui au în vedere acordarea de consultanță, avizarea documentațiilor, cât și monitorizarea lucrărilor de restaurare-conservare.

 

About Simona Vasile

%d blogeri au apreciat: