Home » Administratie » Culturile agricole din județ, distruse și de mistreți. Proprietarii fondurilor de vânătoare, buni de plată

Culturile agricole din județ, distruse și de mistreți. Proprietarii fondurilor de vânătoare, buni de plată

Mii de hectare de culturi agricole din județ sunt distruse de turmele de mistreți care scurmă pământul după mâncare, mai ales din cauza secetei. Fermierii au făcut zeci de reclamații la autoritățile statului și solicită despăgubiri financiare, mai ales că proprietarii fondurilor de vânătoare au obligația să mențină numărul de porci sălbatici la un nivel optim astfel încât să nu provoace daune.

Seceta persistentă din ultima jumătate de an se pare că nu este singura problemă a fermierilor din județul nostru. Mistreții sunt un nou ”inamic” al cultivatorilor de terenuri, în condițiile în care porcii sălbatici le distrug culturile, de multe ori fiind mâncate semințele înainte de răsărire. Astfel, Rafaila, Dimitrie Cantemir, Arsura, Ștefan cel Mare, Hoceni sunt câteva din comunele care au solicitat, în această lună, convocări pentru comisia de constatare a pagubelor, ca urmare a numeroaselor sesizări de la persoane fizice şi juridice, prin care sunt reclamate pagube în culturile agricole, produse de mistreți. Până în prezent, sunt depuse 11 solicitări, la care se mai adaugă cinci reprogramări din cauza timpului nefavorabil.

Pentru preîntâmpinarea eventualelor nemulțumiri provocate de mistreți, atragem atenția asupra obligațiilor proprietarilor de terenuri și gestionarilor fondurilor de vânătoare. Astfel, proprietarii culturilor agricole și silvice trebuie să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acţiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole înfiinţate. Dacă nu fac dovada că au realizat această obligație, nu se aprobă despăgubirea de la bugetul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare”, susțin reprezentanții Agenției pentru Protecției Mediului Vaslui.

Însă, gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația să mențină numărul efectivelor de animale sălbatice la nivelul optim, să extragă din zona administrată integral numărul de exemplare aprobat la speciile care au produs pagube, să înființeze culturi care să constituie hrană complementară pentru sălbăticiunile care ar putea produce pagube (pentru a abate atenția acestora de la culturile agricole), să solicite suplimentarea numărului de exemplare dăunătoare care trebuie împușcate (chiar și în afara perioadelor legale de vânătoare), vânarea exemplarelor de animale sălbatice care produc pagube (conform anexei 4 din H.G. 1679/2008). Dacă nu fac dovada că au realizat toate aceste condiții stabilite prin hotarârea de guvern menționată, gestionarii fondurilor de vânătoare sunt buni de plată (conform art.13 din Legea 407/2006 modificată și completată ulterior). Deciziile de aprobare/neaprobare a despăgubirilor din bugetul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, respectiv din bugetul gestionarului fondului cinegetic, aparțin Găzii Forestiere Focșani în baza proceselor verbale de constatare şi evaluare a pagubelor și a documentelor depuse atât de proprietarii de culturi, cât și de gestionarii fondurilor cinegetice. (Ionuț PREDA)

About admin

%d blogeri au apreciat: