Home » Administratie » Unanimitate pentru strategia Vasluiului! Vasile Pavăl a trasat țintele de dezvoltare pentru următorii ani

Unanimitate pentru strategia Vasluiului! Vasile Pavăl a trasat țintele de dezvoltare pentru următorii ani

de Dănuț CIOBANU 

Consiliul Local Vaslui a aprobat în unanimitate trei documente care stau la baza dezvoltării orașului în următorii ani. Este vorba despre „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2027”,  „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2021-2027” și „Planul Strategic Instituțional al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2022”. Pirn implementarea acestor documente, Vasluiul va deveni un motor de dezvoltare, un oraș verde, sănătos și sigur.

Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a precizat că după aprobarea strategiei de dezvoltare este foarte multă muncă și responsabilitate, pentru a se realiza ceea ce s-a propus. Cum fondurile locale sunt insuficiente pentru dezvoltarea locală, în anii următori sunt foarte importante fondurile europene și cele naționale.

„Ne dorim ca Vasluiul să fie conectat la întreaga viață socială și economică a țării și nu numai. Vasluiul să fie un oraș sănătos, să își dezvolte agricultura din jurul orașului, să fie competitiv și să reprezinte o atracție cel puțin la nivel regional. Vasluiul să fie un oraș verde și sigur, un oraș cultural. Ne dorim ca Vasluiul să fie un pol al dezvoltării. Ținta este ca Vasluiul să fie un motor al dezvoltării, să fie u oraș bine administrat!”, a spus Vasile Pavăl.

Strategia de dezvoltare răspunde nevoilor locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care buna guvernanţă, colaborarea şi implicarea comunităţii reprezintă pilonii de dezvoltare şi de asigurare a continuităţii pe termen lung.

Strategia a fost elaborată în urma desfăşurării unor analize specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă generarea de scenarii de dezvoltare a municipiului şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local. Este vorba de provocările economice, de mediu, climatice, demografice, sociale și capacitate administrativă.

Planul de Mobilitate completează strategia de dezvoltare teritorială şi constituie instrumentul de planificare strategică teritorială, prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţii cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor. Planul a fost conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetăţenilor şi companiilor din oraşul nostru şi din împrejurimile acestuia, în vederea creşterii calităţii vieţii și îmbunătăţirea accesibilităţii localităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport.

Nu în ultimul rând, „Planul Strategic Instituțional al Municipiului Vaslui pentru perioada 2021-2022” a fost elaborat pentru eficientizarea şi eficacitatea instituţională; managementul orientat pe obiective şi pe rezultate; utilizarea eficientă a resurselor financiare: obiective, rezultate,indicatori; responsabilizarea personalului instituţiei; comunicarea între departamentele instituţiei; transparenţa şi claritatea la nivelul instituţiei: existenţa unui mandat, a unei viziuni, a unor direcţii de acţiune.

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: