Home » National » Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Ministerul Apărării Naționale se alătură și în acest an instituțiilor publice și organizațiilor din întreaga lume care susțin conștientizarea și combaterea violenței asupra femeilor, prin iluminarea sediului central din București, vineri, 25 octombrie, începând cu ora 20.00, în culoarea portocaliu — pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor.

 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit data de 25 octombrie drept Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor (Rezoluția Adunării Generale a ONU 54/134). Această zi este marcată în toată lumea prin manifestații și acte de condamnare a diverselor forme de violență îndreptate asupra femeilor. Prin rezoluția amintită, Adunarea Generală a Națiunilor Unite invită guvernele, agențiile Națiunilor Unite, organizațiile internaționale și neguvernamentale să organizeze evenimente în această zi pentru a atrage atenția publicului asupra problemei violenței împotriva femeilor.

 

România a aderat la 2 instrumente juridice internaționale, respectiv Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW-1982) și Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței domestice (Convenția de la Istanbul 2016).

 

De asemenea, Rezoluția 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite – Femeile, pacea și securitatea, adoptată la 31 octombrie 2000, denumită în continuare RCSONU 1325 (2000), afirmă rolul important al femeilor în prevenirea și soluționarea conflictelor, în negocierile de pace, consolidarea păcii, menținerea păcii, răspunsul umanitar și reconstrucția postconflict și subliniază importanța participării și implicării depline a femeilor în toate eforturile de asigurare și promovare a păcii și securității.

 

În conținutul RCSONU 1.325 (2000) este exprimată îngrijorarea pentru civili, în special pentru femei și copii, care reprezintă majoritatea celor afectați de conflictele armate, și se reafirmă importanța rolului femeilor în prevenirea și soluționarea conflictelor, în procesul de construire a păcii.

 

Totodată, RCSONU 1.325 (2000) expune necesitatea participării egale și implicării depline a femeilor, în toate eforturile pentru menținerea și promovarea păcii și securității, precum și nevoia de creștere a rolului acestora în procesul de luare a deciziei cu privire la prevenirea și soluționarea conflictelor.

 

Din anul 2000 și până în prezent, CS a mai adoptat o serie de rezoluții pe tema Femeile Pacea și Securitatea, ceea ce face ca în prezent să se considere că, la nivelul ONU există deja o agendă a acestei teme.

 

Ministerul Apărării Naționale a preluat conducerea procesului de promovare și implementare a Agendei Femeile, pacea și securitatea la nivel național și asigură Punctul focal național, în relația cu organizațiile naționale și internaționale care activează în domeniul de referință.

 

La nivel național, România a adoptat Strategia națională și Planul national de acłiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Națiunilor Unite – Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020 — 2023, care a fost aprobată prin Hotărâre a Guvernului nr. 561 din 2020.

 

Pentru monitorizarea și evaluarea implementării prevederilor Strategiei naționale și a Planului național de acțiune, s-a constituit Grupul național de implementare. format din reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Administrația Națională a Penitenciarelor. Biroul managementul problematicii de gen care funcționează în cadrul Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din MApN asigură secretariatul Grupului național de implementare, iar șeful de birou a fost ales președinte al Grupului.

 

Pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea măsurilor stabilite, a fost elaborate Ordinul ministrului apărării nationale nr. M203/2020 privind aplicarea la nivelul Ministerului Apărării Naționale a prevederilor Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite – Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020.

 

Ulterior, a fost elaborat Ghidul militar privind integrarea perspectivei de gen în Ministerul Apărării Nationale folosit pentru instruirea personalului Ministerului Apărării Naționale, din perspectiva de gen.

 

***

 

Ministerul Apărării Naționale sprijină și promovează accesul liber și egal la toate nivelurile ierarhice, pentru femei și bărbați, civili sau militar, sub observația îndeplinirii criteriilor de performanță și profesionalism. Nu există în prezent nicio limitare referitoare la accesul femeilor la specialitățile militare.

 

Încadrarea cu personal feminin la nivelul anului 2022 este de peste 21%, procentele de încadrare pe categorii de personal fiind următoarele:

·ofițeri — 18,46%;

·maiștri militari — 14,07 %;

·subofițeri – 11,09 %

·soldați și gradați profesioniști — 4,03%;

·personal civil contractual/funcționari publici — 64,53%.

About Axinte Radu Alexandru

%d blogeri au apreciat: