Home » Local » APM Vaslui: Demarează înscrierea persoanelor fizice în programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

APM Vaslui: Demarează înscrierea persoanelor fizice în programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

Agenția pentru Protecția Mediului APM) Vaslui anunță că Administrația Fondului pentru Mediu demarează sesiunea de finanțare pentru înscrierea solicitanților persoane fizice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, începând cu data de 19 mai 2023, ora 10:00 și până la data de 26 iunie 2023, ora 23:59.

De asemenea, unitățile de cult din toate regiunile țării se vor putea înscrie în program în perioada 27 iunie 2023, ora 10:00 – 29 iunie 2023, ora 23:59, bugetul alocat fiind de 17 500 000 lei.

Anul acesta, solicitanții se vor înscrie personal prin intermediul unei aplicații informatice, în care se vor introduce toate documentele si informațiile necesare participării în Program.

Manualul de înscriere a solicitanților persoane fizice în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice este publicat pe site-ul instituției www.afm.ro, accesând următorul link: https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2023/manual_inscriere_fotov ltaice.mp4

Atragem atenția cetățenilor din județul Vaslui, că se pot înscrie în acest program în perioada 29 – 31 mai 2023, perioadă alocată județelor din Regiunea Nord Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui), în limita unui buget de 279 480 000 lei.

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

  1. a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
  2. b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  3. c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  4. d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;
  5. e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelorconstrucții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni. În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

Documentele pe care le încarcă solicitantul unitate de cult în aplicație sunt:

  1. a) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  2. b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  3. c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic.

Solicitantul unitate de cult se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

Toate documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație. Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei. Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.

Toate informațiile necesare participării în Program sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare – Sisteme fotovoltaice, accesând următorul link: https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice.php

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: