Home » Local » ITM Vaslui va verifica angajatorii care desfăşoară activităţi de manipulare a coletelor și corespondenței

ITM Vaslui va verifica angajatorii care desfăşoară activităţi de manipulare a coletelor și corespondenței

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui – Compartimentul Securitate şi Sănătate în muncă – referitor la acţiunea de control privind respectarea prevederilor legale de securitate și sănătate în  activitatea de manipulare manuală/mecanizată a coletelor și corespondenței are următoarele obiective:

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii și angajații din acest domeniu;

– realizarea și implementarea evaluărilor de risc, de către angajator, privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor în timpul activităților de manipulare coletărie și corespondență;

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în societățile comerciale care au acest obiect de activitate;

– întocmirea  planului de prevenire şi protecție, de către angajator, bazat pe evaluarea riscurilor;

– elaborarea de instrucţiuni  proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

– asigurarea, de către angajator, a instruirii suficiente şi adecvate  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toți lucrătorii angrenați în activitatea de manipulare a coletelor/corespondenței, atât la locul de depozitare și sortare, pe parcursul desfășurării logistice cât și în cazul transferului coletelor și corespondenței cu ajutorul mijloacelor auto. Verificarea consemnării instruirii în fișa de instruire individuală a lucrătorilor;

– implementarea de măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru menținerea stării de sănătate a angajaților.

Mijloace  de atingere a obiectivelor:

  • vizite de control pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • verificarea respectării de către societăţile care activează în domeniu, a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă precum și a prevederilor O.U.G nr.99/2000 – privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;

Din grupul ţintă fac parte angajatorii care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare privind primirea, prelucrarea, transportul și distribuirea (internă sau internațională) scrisorilor, pachetelor și coletelor (de tip poștal) de către firme ce desfășoară activități în afara obligativității serviciului universal. Pot fi implicate unul sau mai multe mijloace de transport și activitatea poate fi efectuată fie cu mijloace de transport proprii ale firmelor respective. În această categorie sunt incluse, de asemenea, serviciile de livrare la domiciliu.

Prezenta campanie îşi propune să elimine sau să diminueze riscurile şi să accentueze pe cât posibil modul în care riscurile specifice sunt combătute la sursă.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Pentru controlarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui va declanşa acţiuni de control la angajatorii care desfăşoară activităţi de manipulare manuală/mecanizată a coletelor și corespondenței. Acţiunile de control se vor desfăşura în perioada martie- decembrie (trim. I- IV) ale anului în curs.

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: