Home » National » Autoritatea Electorală Permanentă propune ca alegerile locale să se desfășoare în 5 iunie 2016. Startul campaniei s-ar putea da pe 6 mai

Autoritatea Electorală Permanentă propune ca alegerile locale să se desfășoare în 5 iunie 2016. Startul campaniei s-ar putea da pe 6 mai

Alegerile locale ar urma să aibă loc în data de 5 iunie 2016, urmând ca startul campaniei electorale să fie dat pe 6 mai 2016, potrivit unor proiecte de hotărâri ale Guvernului privind alegerea autorităților administrației publice locale, puse în dezbatere de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). 

Potrivit calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016, pus în dezbatere de AEP, startul campaniei electorale ar urma să fie dat în data de 6 mai 2016, iar o zi mai târziu, pe 7 mai, ar urma să se stabilească prin tragere la sorți numărul de ordine de pe buletinele de vot.

Potrivit sursei citate, comunicarea listei cuprinzând denumirile și semnele electorale ale partidelor politice, ale alianțelor politice, ale alianțelor electorale, precum și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerea autorităților administrației publice locale, către toate birourile electorale de circumscripție trebuie să fie făcută cel târziu în data de 12 aprilie 2016.

Cu 30 de zile înaintea datei votării – cel târziu în ziua de 6 mai 2016 – vor trebui aduse la cunoștință publică numărul circumscripțiilor electorale, delimitarea și numerotarea fiecărei secții de votare, precum și sediile acestora.

Cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor locale – adică pe 26 mai 2016 – ar urma să fie tipărite buletinele de vot. În ziua de sâmbătă care precede data alegerilor, pe 4 iunie 2016, la ora 7: 00, este programată închiderea campaniei electorale.

Cetățenii vor putea merge la vot pentru a-și desemna aleșii locali în data de 5 iunie 2016, în intervalul 7:00-21:00.

După primirea dosarelor conținând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secțiilor de votare și după soluționarea contestațiilor formulate se va face totalizarea voturilor exprimate și atribuirea mandatelor de către biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, de sector al municipiului București și județeană, respectiv biroul electoral de circumscripție a municipiului București.

Pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016 au fost stabilite 42 de circumscripții electorale care includ municipiul București.

Potrivit proiectului de HG privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale, președintele BEC, președinții birourilor electorale de circumscripție, locțiitorii acestora, membrii BEC și membrii birourilor electorale de circumscripție primesc o indemnizație de 85 lei pentru fiecare zi de activitate. Tot 85 de lei pe zi va primi și președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia primesc, dar nu mai mult de 5 zile, la fel și operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare. Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc și ei câte o indemnizație de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate pentru o perioadă care nu este mai mare de 3 zile.

Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar și operatorii de calculator au dreptul, de asemenea, la o indemnizație pentru cheltuieli de protocol în valoare de 10 lei de persoană pentru fiecare zi de activitate. Persoanele care fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale primesc o indemnizație de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate. AEP va cheltui 11.218 mii de lei. Suma va fi folosită pentru cheltuielile cu sediul, dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central, indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central, ale personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central. În acești bani sunt incluse și cheltuielile pentru mentenanța Registrului electoral, precum și pentru activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală, pentru aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, informarea alegătorilor, pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experților electorali, elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală, cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator, cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari. 

Sursa; mediafax.ro

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: