Home » Local » Cine vrea să se facă polițist de frontieră?

Cine vrea să se facă polițist de frontieră?

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursul de admitere organizat la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, instituţie de învăţământ postliceal, pentru sesiunea de admitere septembrie – octombrie 2021. Astfel, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 225 locuri la această instituție: 200 locuri Politie de Frontieră, 15 locuri Inspectoratul General pentru Imigrări și 10 locuri Direcţia Generală de Paşapoarte.

Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar:
1. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, astfel: de către structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iași precum şi din cadrul serviciilor teritoriale judeţene subordonate acestora (Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi) cu sarcini de recrutare; candidații care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din Inspectoratelor de Poliţie Judeţene unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate.

ATENŢIE! Cererea-tip de înscriere se descarcă de pe site-ul oficial al unităţii de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 02 – 14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Candidaţii care au domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi Brăila vor transmite cererile de înscriere la adresa de e-mail concurs.itpfiasi@igpf.ro.

Depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se va face de către candidați la unitățile de recrutare până la data de 22 septembrie 2021. În funcţie de domiciliu, unităţile teritoriale la care se vor depune dosarele sunt:
• la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi (strada George Coşbuc nr 3-5, municipiul Iaşi), pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Iaşi. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 0232/460063.
• la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani (strada Sucevei nr 2, municipiul Botoşani), pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Botoşani. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 0231/510411 sau 0231/510211.
• la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui (strada Dobrina nr 18, municipiul Vaslui), pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Vaslui. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 0235/480302, 0235/480306 sau 0235/481317.
• la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi (bulevardul Dunărea nr. 63, municipiul Galaţi), pentru candidaţii care domiciliază în judeţele Galaţi şi Brăila. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 0236/491066 sau 0232/469094.

2. Evaluarea psihologică a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al M.A.I., după expirarea perioadei de înscriere, detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util, pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române www.politiadefrontiera.ro secțiunea Despre noi/instituții de învățământ, respectiv pe site-urile de internet ale structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Române. Aceste testări vor fi organizate de unităţile de recrutare până la data de 20.09.2021.

3. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice are loc în perioada 29 septembrie – 05 octombrie 2021 în CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE, indiferent de unitatea de învățământ subordonată MAI, pentru care candidatul a optat, potrivit arondării, astfel:

– Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

– Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

4. Susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice, va avea loc în data de 9 octombrie 2021, la unitățile de selecție, iar subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unităţile de învăţământ din cadrul MAI. După corectarea testelor, sunt transmise unităților de recrutare listele cu candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, pentru a susține examinarea medicală, care va avea loc în perioada 11– 31 octombrie 2021.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 03 noiembrie 2021.

Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul Poliţiei de Frontiera Române – https://www.politiadefrontiera.ro secţiunea Despre noi/Instituţii de învăţământ şi pe cel al Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră – http://www.avramiancu.ro/.

De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate sau Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi (strada George Coşbuc nr 3-5, municipiul Iaşi, telefon 0232/460063).

Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați?
Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:
• Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.
Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale.
• Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat. Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2021.
• Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
• Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
• Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
• Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
• Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Crriterii specifice:
• Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.
• Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
• Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
• Să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

About Razvan Calin

%d blogeri au apreciat: