Home » Administratie » Investiție de peste 14 milioane de lei în drumul județean care trece prin comunele Pungești și Dragomirești

Investiție de peste 14 milioane de lei în drumul județean care trece prin comunele Pungești și Dragomirești

Criza prețurilor la materialele de construcții actualizează devizul pentru investițiile aflate în derulare. Este și cazul proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele-Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui”.

Potrivit legislației în vigoare, „preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale finanţate, integral sau parţial, din fonduri publice  aflate în derulare se ajustează pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s -a fundamentat preţul contractelor.

Drumul județean DJ 241C are punctul de început la km 24+000 limita cu județul Bacău în localitatea Stejaru, iar finalul se află la km 32+669, unde se intersectează cu drumul național DN 2F. Sectorul de drum de 8,669 km trece prin satele Stejaru, Doagele, Poiana – Pietrei și Dragomirești, sate componente ale comunelor Pungești și Dragomirești.

„Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 241C va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai și accesibilitate către această zonă pe viitor, precum și crearea unei infrastructuri necesare dezvoltării activităților din zonă și înlesnirea accesului mijloacelor de transport public de persoane și de intervenție în caz de urgență. Reabilitarea și modernizarea acestui drum reprezintă o necesitate din punct de vedere economic, reducând durata de transport și costurile acestuia”, se arată în referatul la proiectul de hotărâre.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al județului Vaslui și din bugetul de stat: buget de stat: 14.416.440,49 lei; buget local: 377.850,52 lei.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: