Home » Local » Costuri noi cu întreținerea asistaților la căminele din Băcești și Codăești. Centrele sunt asaltate cu cereri în fiecare iarnă!

Costuri noi cu întreținerea asistaților la căminele din Băcești și Codăești. Centrele sunt asaltate cu cereri în fiecare iarnă!

de Dănuț CIOBANU 

Pentru anul 2023, Centrele de Asistență Socială de la Băcești și Codăești vor avea alte costuri medii lunare. Astfel, la Băcești va fi un cost lunar de întreținere pentru anul 2023 de 4.910 lei /lună/asistat, iar la Codăești de 4.070 lei/lună/asistat. La căminul de la Băcești sunt 101 paturi, iar la Codăești 40 de paturi. În fiecare an, căminele de bătrâni din județul Vaslui sunt asaltate cu cereri în pragul anotimpului rece.

Consiliul Județean (CJ) Vaslui va stabili costul mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2023.

La această dată, Centrul Băcești dispune de un număr de 101 de paturi, ca urmare a implementării, în anii anteriori, a unui proiect cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. De asemenea, Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești dispune de un număr de 40 de paturi, de asemenea modernizat cu fonduri europene, de care pot beneficia persoane cu nevoi socio-medicale.

„Beneficiarii serviciilor acordate în unitățile de asistență medico-socială sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială”, a spus Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui.

La stabilirea cuantumului costului mediu lunar de întreținere, trebuie luate în calcul următoarele cheltuieli: – cheltuieli de personal altele decât personalul medical (medici și asistenți); – bunuri de natura obiectelor de inventar; – hrana pentru oameni; – deplasări, detașări, transferuri; – cărți, publicații și materiale documentare; – pregătire profesională; – protecția muncii; – alte cheltuieli.

Aplicând metodologia de calcul, la Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești, pe baza cheltuielilor estimate a se efectua în anul 2022, rezultă un cost lunar de întreținere pentru anul 2023 de 4.910 lei /lună/asistat.

Nivelul costului mediu lunar de întreținere de 4.070 lei/lună/asistat la Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești a rezultat, luând în calcul cheltuielile estimate a se efectua în anul 2022.

„Având în vedere faptul că, pentru anul 2023, în ambele centre, costul mediu lunar de întreținere propus este aproximativ la nivelul celui stabilit pentru anul 2022, se estimează, în anul bugetar următor, același nivel al veniturilor obținute din încasarea contribuțiilor persoanelor asistate în cele două centre medico-sociale, anume 1.353.630 lei”, a mai spus Dumitru Buzatu.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: