Home » Local » Apă și canalizare pentru tot poporul! Rețelele se extind în Moara Grecilor, Viişoara, Rediu şi Cartier Filaturii

Apă și canalizare pentru tot poporul! Rețelele se extind în Moara Grecilor, Viişoara, Rediu şi Cartier Filaturii

de Dănuț CIOBANU 

Primăria Vaslui va investi peste patru milioane de lei pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare în Moara Grecilor, Viişoara, Rediu şi Cartier Filaturii. Noile rețele sunt dezvoltate în cartierele noi de locuințe, unde locuitorii doresc să fie racordaţi la reţeaua publică de apă şi canal. Cum în unele zone trăiește o populație cu venituri reduse, sunt cazuri de consumatori care nu au bani pentru a acoperi cheltuielile cu racordarea individuală.

Consiliul Local Vaslui va aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SF Extinderea reţelei de apă şi canalizare menajeră – zonele Moara Grecilor, Viişoara, Rediu şi cartier Filaturii”.

Valoarea totală conform devizului General este: 4.903.489 lei cu TVA: Zona Moara Grecilor: 2.660.715,5 lei cu TVA; Zona Cartier Filaturii: 698.690,9 lei cu TVA; Zona Viişoara: 1.171.234,7 lei cu TVA; Zona Rediu: 372.848,4 lei cu TVA.

„În municipiul Vaslui este în curs de derulare proiectul – Reţele de apă şi canalizare, staţii pompare, staţii de pompare apă uzată în Vaslui. Având în vedere că între data elaborării proiectului şi prezent s-au dezvoltat zonele de locuinţe în cartierele noi, cât şi faptul că există proiecte de modernizare a străzilor cu îmbrăcăminţi asfaltice este necesar ca reţelele de apă şi canal să fie extinse pentru a prelua toţi consumatorii prezenţi şi potenţiali. Locuitorii doresc să fie racordaţi la reţeaua publică de apă şi canalizare, dar nu dispun de fonduri proprii pentru a acoperi cheltuielile cu racordarea individuală, zona fiind una cu populaţie cu venituri reduse”, a spus Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

Prin proiect se propune extinderea reţelelor de apă şi canalizare menajeră şi realizarea de branşamente la reţeaua de alimentare cu apă şi racorduri la reţeaua de canalizare pentru consumatori.

În acest sens vor fi realizate o serie de lucrări: extindere reţele apă potabilă de la cea mai apropiată reţea stradală existentă; extindere reţele canalizare menajeră de la cea mai apropiată reţea stradală existentă; căminele de pompare apă uzată şi conducte refulare acolo unde terenul prezintă contrapantă; racorduri din conducta principală de distribuţie a apei cu ţeava PEID De 32 mm etc.

„Reţelele de distribuţie vor fi de tip ramificat, realizate din ţevi agrementate tehnic pentru apa potabilă cu durata de exploatare garantată pentru 50 de ani. Presiunea manometrică în reţeaua de distribuţie va fi de maxim 6 bari. Pe reţeaua principală se vor monta robinete de secţionare la distanţe de max. 600 m. Reţeaua de distribuţie va fi realizată din ţevi de polietilenă de înaltă densitate cu PN 6 bari, pozate subteran sub limita de îngheţ, pe pat de nisip, cu diametre de 110 mm”, se arată în raportul la proiectul de hotărâre.

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: