Home » Local » Bugetarea participativă, lansată în premieră! Cetățenii municipiului Vaslui pot decide cum se cheltuie bugetul local

Bugetarea participativă, lansată în premieră! Cetățenii municipiului Vaslui pot decide cum se cheltuie bugetul local

de Dănuț CIOBANU 

Primăria Vaslui pune la dispoziția cetățenilor un instrument modern de guvernare locală: bugetarea participativă. În acest fel, contribuabilii au posibilitatea să se implice și să participe la dezbateri în vederea stabilirii modalităţii optime de cheltuire a unei sume din bugetul local. Pentru anul 2023, sunt finanțate cinci proiecte propuse de cetățeni în valoare de maxim 200.000 lei/proiect.

Autoritățile locale vor implementa procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Vaslui. Bugetarea participativă reprezintă un proces prin care cetăţenii participă la dezbateri şi sunt implicaţi direct în procesul decizional referitor la felul în care se folosesc resursele din bugetul local.

În acest fel, municipalitatea propune cetăţenilor implicarea activă în procesul de luare a deciziilor, în ceea ce priveşte viitoarele proiecte ale dezvoltare.

Bugetare participativă se realizează începând cu anul 2023 şi va avea în vedere finanţarea a 5 proiecte în sumă de maxim 200.000 lei/proiect propuse de cetăţeni, având următoarea grilă tematică: alei, trotuare şi zone pietonale; mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei; spaţii verzi, locuri de joacă și amenajare spaţii publice; infrastructură educaţională, culturală, de mediu şi de sănătate; oraşul digital.

Consiliul Local Vaslui a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a spus consilierilor locali că este pentru prima dată când cheltuielile pentru dezvoltare sunt mai mari decât cheltuielile pentru funcționare.

„Creșterea sumelor pe dezvoltare se datorează fondurilor europene nerambursabile. Din suma totală de 210 milioane de lei alocată pentru cheltuielile de dezvoltare, 170 de milioane sunt fonduri europene”, a explicat Pavăl.

Primarul a adăugat că la finalul anului 2023 vor fi contabilizate la bugetul local venituri mult mai mari, deoarece sunt proiecte depuse pe diverse programe și urmează semnarea contractelor de finațare. Este vorba despre PNRR, Programul „Anghel Saligny”, Fondul de Mediu.

De asemenea, pentru noul exercițiu bugetar al Uniunii Europene a demarat Programul Operațional Regional, iar municipiul Vaslui beneficiază din acest an de o linie de finanțare de 62 milioane de euro.

„Bugetul adună propuneri de la cetățenii municipiului Vaslui, organizații de tineret, partide politice. După ce am cuantificat veniturile (impozite și taxe locale, impozitul pe venit, alocări de TVA etc.) revine la venituri sume de 330 milioane de lei la care se adaugă excedentul de 60 milioane de lei, adică o sumă de 392 milioane de lei la venituri cu care pornim la drum”, a mai spus Vasile Pavăl.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: