Home » Administratie » Bugetele locale din județul Vaslui, orientate pe consum! Investițiile sunt abandonate, iar fondurile europene sunt în criză

Bugetele locale din județul Vaslui, orientate pe consum! Investițiile sunt abandonate, iar fondurile europene sunt în criză

de Dănuț CIOBANU 

Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2021 la nivelul județului Vaslui relevă o apetență pentru cheltuielile de funcționare în detrimentul investițiilor. În timp ce cheltuielile de personal, asistență socială etc. au avut o execuție ridicată, la cheltuielile de capital s-a înregistrat un grad redus de execuție.  Cheltuielile de capital au înregistrat o scădere în anul 2021, reprezentând 24,72% din totalul plăților efectuate. Toate aceste date indică o prioritizare a banilor către secțiunea de funcționare.

Conform datelor Camerei de Conturi Vaslui, gradul de execuție a cheltuielilor bugetare locale la nivelul anului 2021 a fost de 69,82%. Cheltuielile totale la capitolul plăți efectuate au fost în sumă de 1.484.115.000 lei.

Funcționarii Camerei de Conturi Vaslui au remarcat execuția ridicată a operațiunilor financiare (97,58%), a cheltuielilor de personal (94,58%), a subvențiilor (95,19%), a cheltuielilor cu asistența socială (93,36%), a dobânzilor (91,23%) etc.

În schimb se înregistrează un grad de execuție redus al cheltuielilor de capital, de numai 52,16% (apropiat de anul 2020 când a fost de 52,85%, respectiv anul 2019 când a fost de 50,89%).

„Acest aspect este determinat și de faptul că s-au redus subvențiile pentru investiții, programele pentru dezvoltare nu s-au derulat în calendarul proiectat la nivelul autorităților administrației publice locale, iar resursele proprii au fost disponibile a fi alocate doar în mică măsură pentru cheltuielile de capital, asigurând cu prioritate în mare parte cheltuielile de funcționare”, se arată în raport.

De asemenea, o execuție scăzută au înregistrat și cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile care au înregistrat 35,31%, în trend descrescător față de anul 2020 (44,40%) și anul 2019 (46,48%).

Un aspect negativ în bugetarea cheltuielilor îl constituie numărul redus al entităților publice locale (doar 0,71%), care au alocat în anul 2021 prin prevederi inițiale ale bugetelor de venituri și cheltuieli, resurse pentru constituirea fondului de rezervă.

În structura cheltuielilor se remarcă cheltuielile de personal, cu ponderea cea mai ridicată din totalul cheltuielilor bugetelor locale, respectiv 27,37%.

Cheltuielile de capital au înregistrat o scădere în anul 2021, reprezentând 24,72% din totalul plăților efectuate

„Se constată o creștere al cheltuielilor cu asistența socială la nivelul anului 2021 (8,20%) în condițiile în care în anul 2020 au reprezentat 6,53% și în anul 2019 au reprezentat 6,28% din total. În concluzie, față de cele prezentate mai sus, se constată o prioritizare în alocarea de fonduri publice către secțiunea de funcționare (cheltuielile de personal, materiale, alte cheltuieli etc.)”, se mai arată în raport.

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: