Home » Administratie » Un nou bulevard în municipiul Vaslui: Şoseaua Naţională! Autoritățile locale vor prelua un sector din DN 24

Un nou bulevard în municipiul Vaslui: Şoseaua Naţională! Autoritățile locale vor prelua un sector din DN 24

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba trecerea sectorului de drum din DN 24 Km 127+000-127+375, aparţinând domeniului public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor
în administrarea autorităților locale.

„Prin adresa CNAIR SA-Direcţia Regională Drumuri şi Poduri laşi, înregistrată la Primăria Vaslui sub nr.122637/15.10.2021 suntem informaţi cu privire la necesitatea reglementării administrării sectorului din DN 24 Km 127+000-127+375, ca urmare a extinderii intravilanului municipiului Vaslui”, a explicat Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

Conform H.G. nr.391/2009 a fost aprobată darea în administrarea CL Vaslui al sectorului de DN 24 de la km 120+000 la km 127+000, ce cuprinde strada Ştefan cel Mare.

Având în vedere faptul că limita intravilanului municipiului Vaslui a fost extinsă în lungul DN 24 pe terenurile limitrofe sectorului DN 24 Km 127+000-127+375 este necesară preluarea în administrarea CL Vaslui a tronsonului de drum cu denumirea de Şoseaua Naţională.

După aprobarea proiectului de hotărâre, se va încheia un proces-verbal de constatare şi identificare la teren al sectorului de drum, respectiv un protocol de predare-primire încheiat între Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe de o parte şi CL Vaslui de cealaltă parte.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*