Home » Local » ITM Vaslui: Controale la protecția muncii în domeniul construcțiilor

ITM Vaslui: Controale la protecția muncii în domeniul construcțiilor

Construcţiile constituie unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia naţională. în baza analizei datelor statistice privind indicele de frecvenţă care indică numărul de accidentaţi care revin la 1000 de lucrători s-a constatat că acest sector de activitate are o pondere majoră în numărul total de accidentaţi în muncă.

Situaţia se datorează caracteristicilor muncii în acest domeniu de activitate, respectiv:

-nivelul, în mare măsură, scăzut al pregătirii personalului;

-caracterul sezonier al lucrărilor;

-modificarea continuă a mediului de muncă;

-modificarea frecventă a locaţiei;

-procent ridicat de lucrători fără forme legale;

-pericolelor de accidentare existente în mediul de muncă.

Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anul 2022, Direcţia de Control Securitate şi Sănătate în Muncă a considerat că se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în şantierele temporare şi mobile.

Faţă de aceeaşi perioada a anului 2021 numărul de accidentaţi mortal a crescut cu 11,4% – reprezentând 21,44 % din totalul accidentaţilor mortal din domeniul construcţiilor.

Dintre sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă – 899 în primul trimestru al anului 2022, domeniul construcţii cădiri ocupă poziţia a treia cu 47 accidentaţi 5,2% din totalul accidentaţilor), dar şi a doua poziţie în ceea ce priveşte numărul de accidentaţi mortal – reprezentând 21,44 % din totalul accidentaţilor mortal cu 11,4% mai mult faţă de aceeaşi perioada a anului 2021.

In acest sens, Inspecţia Muncii a desfăşurat în anul 2022, o campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în domeniul construcţiilor.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2022 sunt următoarele:

  • Locurile de muncă sunt fără sisteme de protecţie colectivă, fără balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime.
  • Lucrătorii care nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci) sunt admişi la lucru de către şefii de echipă, maiştrii sau conducătorii locurilor de muncă desemnaţi de către angajator.
  • Instruiri incomplete sau neconsemnate în fişele de instruire individuale.
  • Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor prezintă riscuri de accidentare în timpul utilizării şi sunt construite fără a avea un proiect tehnic.
  • “Planul propriu de securitate şi sănătate al şantierului “nu este completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor de către subantreprenori.

OBIECTIVELE ACŢIUNII

Direcţia de Control Securitate şi Sănătate în Muncă a considerat necesară organizarea şi coordonarea campanii naţionale şi acţiuni sectoriale care au avut ca obiective :

Obiective:

-Creşterea gradului de implicare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, al surpării malurilor la lucrările de excavaţii. Asigurarea de echipamente colective de protecţie şi individuale în proporţie de 100% .

-Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor.(din numărul total de fişe de instruire verificate, instruirea să fie efectuată in mod corespunzător în proporţie de 100%.

-Implementarea măsurilor de siguranţă la utilizarea instalaţiilor de ridicat. Din numărul total de instalaţii de ridicat şi al calificării personalului deservent verificate, acestea să fie în proporţie de 100% corespunzătoare.

Mijloace necesare şi metode de realizare a obiectivelor propuse:

Verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor folosind următoarele „Check – listuri” :

– organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă pe şantierele temporare sau mobile

– instruirea lucrătorilor

– lucrul la înălţime şi acordarea echipamentului individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă;

– utilizarea instalaţiilor de ridicat pe şantierele temporare sau mobile

– cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături

– angajatorii au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru / la executarea unor lucrări speciale)

– angajatorul a dispus de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, pentru conducătorii locurilor de muncă/lucrători, pe meserii şi activităţi.

– angajatorul a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor.

– angajatorul a verificat şi a supus încercărilor si controalelor periodice, instalaţiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin conform dispoziţiilor legale in vigoare.

– angajatorul a luat măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica pentru lucrătorii care deservesc instalaţiile de ridicat si accesoriile acestora.

– angajatorul a amenajat locurile de muncă situate la înălţime cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară).

– angajatorul a verificat dacă platformele sau plasele de prindere, sunt montate pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime în baza unui proiect tehnic.

– la lucrările de săpături, angajatorul a utilizat mijloacele de protecţie colectivă împotriva surpării terenului – sprijiniri de maluri, pe întreaga înălţime a malului în zona de acţiune a lucrătorilor, conform proiectelor. Deasemenea angajatorul asigură căi sigure pentru intrarea şi ieşirea lucrătorilor din zona de excavaţii.

– angajatorul a verificat dacă se respectă distanţa suficientă faţă de excavaţii a grămezilor de pământ, materialelor şi vehiculelor în mişcare conform precizărilor din proiect.

În perioada aprilie – noiembrie 2023 a fost efectuată verificarea măsurilor dispuse  angajatori controlați.

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: