Home » Local » Codași la verdeață! Județul Vaslui are pădure pe un procent de numai 13,3% din teritoriu

Codași la verdeață! Județul Vaslui are pădure pe un procent de numai 13,3% din teritoriu

Conform Datelor INS din 2019, judetul Vaslui se înscrie în rândul  celor 13 județe care au procent de împădurire mai mic de 15 % (Timiș 12%, Dolj 10,9%, Olt 9,3%, Teleorman 4,6%, Giurgiu 10,4%, Călărași 4,1% , Ialomița 5,5 %, Constanta 4,9%, Tulcea 11%, Brăila 5,2%, Galați 7,9%, Vaslui 13,3, Botosani 11,2 %).

Programul de împădurire și reîmpădurire reprezintă cel mai important instrument care contribuie activ la lupta împotriva schimbărilor climatice.  Este absolut necesar creşterea suprafeţei ocupată cu vegetaţie forestieră, în principal, pentru reabilitarea unor zone puternic afectate de fenomenele de eroziune de suprafață și eoliană, ca urmare a restrângerii sub limitele acceptabile a suprafeţei ocupate de vegetaţie forestieră și apreciem că majorarea suprafeţelor de terenuri acoperite cu vegetație forestieră contribuie semnificativ la diminuarea efectului schimbărilor climatice, dar şi la adaptarea la acestea, prin sporirea stocării carbonului pe termen lung în structuri forestiere şi echilibrarea bilanţului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ne bucuram că și vasluienii au înțeles acest lucru, astfel Agenția pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui a emis în 2023, acte de reglementare pentru 21 de proiecte de împădurire, iar în ianuarie 2024, 7 proiecte sunt în procedura de reglementare .

17 proiecte dintre cele din 2023, cu aplicare in județul Vaslui pe 187,11 ha si în valoare eligibilă totală de 14.056.496,88 lei  au fost deja aprobate si se regasesc între cele 122 de proiecte în valoare de 84.300.572,07 în Lista intermediară de proiecte selectate în cadrul apelului PNRR/2022/C2/I.1.A  la 16 01.2024 -,,Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” (https://pnrr.mmap.ro/wp-content/uploads/2024/01/Lista-intermediara-de-proiecte selectate_C2_I.1.A_Impaduriri_16.01.2024.pdf).

Proiecte  împaduriri  din județul Vaslui ce au obtinut acord de mediu în 2023:

 1. DĂNILĂ CARMINA- “Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Voinești, suprafața de 35,415ha – decizia etapei de incadrare nr. 28/13.03.2023 (valoare proiect 3.404.665,99 lei);
 2. ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ FENEA D – “Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”,  propus a fi amplasat în extravilan comuna Bunești-Averești, S=9,288 ha-decizia etapei de incadrare nr. 29/13.03.2023 (valoare eligibila proiect 738.886,26 lei);
 3. CĂLIN CRISTINA-ZAMFIRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -„Prima împădurire a suprafeței de 2,93 ha teren agricol amplasat în comuna Pogonești, județul Vaslui, proprietar Călin Cristina-Zamfira Întreprindere Individuală”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Pogonești, suprafata 2,93 ha- decizia etapei de incadrare nr. 38/10.04.2023.(valoare eligibila  proiect 252.431,53 lei);
 4. GÂRDEA MARIN -„Împădurirea suprafeței de 7,2683 ha teren arabil amplasat în comuna Pădureni, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Pădureni-  decizia etapei de incadrare nr. 37/10.04.2023. (valoare eligibila proiect 505.244,36 lei);
 5. ARTENI NICOLETA-GENOVEVA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ –“Împădurirea suprafeței de 3,6585 ha teren arabil amplasat în comuna Ferești, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în extravilan comuna Ferești- decizia etapei de incadrare nr. 36/ 10.04.2023. (valoare eligibila  proiect 398,912.75 lei);
 1. COMUNA SULETEA -“Împadurirea terenurilor agricole UAT Suletea S- 5,0998 ha -decizia etapei de incadrare nr. 40/ 18.04.2023;
 2. DARIE VERGIL – „Împădurirea suprafeței de 3,9119 ha teren arabil amplasat în comuna Pădureni, județul Vaslui”propus a fi amplasat în extravilanul comunei Pădureni- decizia etapei de încadrare nr. 55 din 05.05.2023 (valoare eligibila579.345,32 lei);
 1. ENACHE MORARIT SRL -“Investiții în noi suprafețe ocupate de Păduri – Perimetrul Enache Morărit situat pe raza Municipiului Huși, județul Vaslui” S= 4,5992 ha – decizia etapei de incadrare nr. 57/08.05.2023 (valoare eligibila proiect 302.099,02 lei);
 2. MEREUȚĂ GICĂ LAURENȚIU- „Împădurirea terenurilor agricole Mereuță Gică Laurențiu” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Puiești și în extravilanul comunei Ciocani -6,3 ha pe UAT Puiesti,  UAT Ciocani- 1,5ha –  decizia etapei de încadrare nr. 64 / 15.05.2023  (valoare eligibila proiect 676.614,87 lei);
 3. CIURUSNIC DANIEL Mihai -„Împadurirea unei suprafețe de 5,0998 ha teren arabil amplasat in comuna Codaesti, judelut Vaslui” S-5,0998 ha- decizia de incadrare nr.90/19.06.2023. (valoare eligibila proiect  480.588,27 lei);
 4. SC POMICOLA PUIEȘTI SRL – „Împădurirea suprafeței de 56,4339 ha teren agricol amplasat în comuna Pogana, județul Vaslui”,propus a fi amplasat în extravilanul comunei Pogana- decizia etapei de încadrare nr.  105 /03.07.2023. (valoare eligibila proiect 3.463.893,36 lei)
 5. CIOCAN  I.  PAULA ÎNTREPRINDERE  INDIVIDUALĂ- “Împădurirea suprafeței de 6,452 ha teren agricol amplasat în comuna Pochidia, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Pochidia,– decizia de incadrare nr.  99/ 03.07.2023 (valoare eligibila proiect  549.413,32 lei)
 6. BARNEA  SILVIAN ȘTEFAN -“Împădurirea terenurilor agricole“ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Dumești, S- 9 ha – decizia etapei de încadrare nr. 117/24.07.2023. (valoarea eligibila proiect  861.720,27 lei)
 7. PRINDII SERGIU-NARCIS- Împădurirea terenurilor agricole Prindii Sergiu-Narcis”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Delești, S-2,69 ha – decizia de incadrare nr. 120 /31.07.2023 (valoare eligibila proiect 295.501,27 lei);
 8. TIRON  COSTEL-TIBERIU – “Împădurirea suprafeței de 15,8983 ha teren arabil proprietar Tiron Costel-Tiberiu”, propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Pădureni , S-  –decizia de incadrare nr. 129/ 07.08.2023;
 9. SC AGRARCRIS SRL -„Împădurirea suprafeței de 10,3861 ha teren arabil, proprietar AGRARCRIS SRL, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ștefan cel Mare și extravilanul comunei Zăpodeni– decizia etapei de încadrare nr. 136 /16.08.2023 (valoare eligibila proiect  662.672,02 lei);
 1. ILIE CONSTANTIN -„Împădurirea suprafeței de 4,50 ha teren agricol amplasat în comuna Zăpodeni, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zăpodeni– decizia etapei de încadrare nr. 142 din 21.08.2023;
 2. HUMĂ VIOREL – „Împădurirea suprafeței de 11,3653 ha teren arabil, proprietar Humă Viorel din comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui”,propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ștefan cel Mare și extravilanul comunei Zăpodeni, județul Vaslui- decizia etapei de încadrare nr. 145 /04.09.2023  (valoare eligibila 804.566,50 lei);
 3. MUNTEANU MARCEL-CICERONE –„Împădurirea terenurilor agricole Munteanu Marcel – Cicerone” propus a fi amplasat în judeţul Vaslui pe raza U.A.T. Grivița, S -2 ha.– decizia de incadrare nr.156/27.09.2023 (valoare eligibila 208.733,87 lei);
 4. MUNTEANU ALINA-IULIANA- ”Împădurirea terenului agricol Munteanu Alina – Iuliana”propus a fi amplasat în judeţul Vaslui pe raza U.A.T. Grivița: S- 4,31 ha– decizia de incadrare nr.157/27.09.2023 (valoare eligibila 429.522,20 lei);
 5. SCURTU VASILE – “Împădurirea terenului agricol Scurtu Vasile”,propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satului Cetățuiacomuna Puiești, S-1,5 ha – decizia etapei de încadrare nr. 193 /21.12.2023.

Proiecte de împăduriri  ce au solicitat acord de mediu si  sunt aflate in diferite stadii procedurale în 2024:

 1. MATEI PETRACHE –” Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri –propus a fi amplasat în sat Bârlălești, comuna Epureni, CF 71214, în punct Deal Ghirecii, județul Vaslui – amplasamentul se afla in situl NATURA 2000 ROSPA0119 HORGA ZORLENI- s-a decis completarea documentatie cu EA+EIA;
 2. MATEI EMILIAN – „Sprijinpentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri – beneficiar persoana fizică Matei Emilian” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Ibănești (CF 70254, 70253) și comunei Alexandru Vlahuță (CF 70181, 70186, 70156), județul Vaslui – decizia etapei de evaluare inițială nr. 255 din 14.12.2023;
 3. TUCHENDREA VASILE-DANIEL-„Împădurirea suprafetei de 13000 mp teren amplasat in extravilanul comunei Bogdana, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bogdana– etapa de incadrare – s-a emis draftul deciziei etapei de incadrare;
 4. PAROHIA ZAPODENI DE JOS-„Împădurirea de teren arabil, detinator Parohia Zapodeni de Jos din comuna Zapodeni, județul Vaslui”,propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zapodeni– a fost prezentat in sedinta CAT din data de 30.01.2024;
 5. POPA RĂDUCU -“Împădurirea unui teren agricol amplasat în comuna Bogdana, județul Vaslui, deținător Popa Răducu”,propus a fi amplasat în extravilan comuna Bogdana,– a fost prezentat in sedinta CAT din data de 30.01.2024;
 6. ANDONE MIZA-„Împădurirea suprafeței de 5,36 ha teren agricol amplasat în comuna Blăgești, județul Vaslui”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satului Sipeni, comuna Blăgești, județul Vaslui, decizia etapei de evaluare iniţială nr. 191 / 21.09.2023;
 7. CIURUȘNIC CRISTINA-„Impadurirea unui teren agricol amplasata in comuna Zapodeni, judetul Vaslui, proprietar Ciurusniuc Cristina”,propus a fi amplasat in UAT Zapodeni, Suprafata de 5 ha,  intrat 29.01.2024.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: