Home » Administratie » Primăria Vaslui acordă 1,6 milioane de lei pentru programul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit

Primăria Vaslui acordă 1,6 milioane de lei pentru programul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit

Primăria Vaslui acordă în acest an suma de 1.600.000 de lei pentru  programul anual al finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general.

Repartizarea banilor se face astfel: sport – 1.000.000 de lei; culte religiaose – 300.000 de lei; cultură – 150.000 de lei: tineret – 150.000 de lei. Prin adoptarea unor acte administrative, au fost stabilite modalităţile de acordare a contractelor de finanţare nerambursabilă.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către o comisie.

Participanţii la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

Prima etapă în procedura de selecţie de proiecte o constituie aprobarea şi publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile.

Ulterior, urmează înscrierea candidaţilor, transmiterea documentaţiei; prezentarea propunerilor de proiecte; verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; evaluarea propunerilor de proiecte, comunicarea rezultatelor; încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; publicarea anunţului de atribuire a contractului.

Scopul programului este stimularea organizaţiilor nonprofit cu activitate în domeniul tineret, sport, cultură şi culte religioase pentru realizarea unor obiective de interes public local.

(Dănuț CIOBANU)

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: