Home » Local » ISU Vaslui: Săptămâna Protecției Civile din România

ISU Vaslui: Săptămâna Protecției Civile din România

În fiecare an, în data de 28 februarie sărbătorim Ziua Protecției Civile din România, prilej de rememorare a momentului istoric de constituire a Apărării Pasive în România. În urmă cu 91 de ani, prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933 a fost aprobat Regulamentul Apărării Pasive Contra Atacurilor Aeriene, ca o necesitate a protejării populației civile, rezultată în urma efectelor devastatoare ale primei conflagrații mondiale. În timpul celui de-al doilea război mondial, structura a funcționat sub denumirea de Comandamentul Apărării Pasive, în cadrul Ministerului Aerului și Marinei.

Protecția Civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică -, planificate, organizate și realizate potrivit legii, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.

Astăzi, 28 februarie 2024, Protecția Civilă din România împlinește 91 de ani, astfel că, începând cu data de 26 februarie și terminând cu ziua de 4 martie, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Podul Înalt” al județului Vaslui au fost, sunt și vor fi organizate activități dedicate celei mai nobile dintre arme, ”arma vieții”, în cadrul Săptămânii Protecției Civile din România. Scopul acestor activități este acela de a dezvolta comportamentul preventiv al cetățenilor în diferite situații de urgență. Astfel, vor fi organizate următoarele acțiuni:

  1. Exerciții de evacuare în caz de cutremur în mai multe unități de învățământ (școli generale și licee) din județ. Aceste exerciții reprezintă excelente  oportunități de a prezenta elevilor și cadrelor didactice modul corect de acțiune înainte, pe timpul și după producerea unui seism, dar și tehnicile de acordare a primului ajutor. La aceste exerciții vor participa elevi, cadre didactice și personal auxiliar, coordonați de colegii noștri din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților (SPIRC);
  2. Constituirea a cel puțin opt puncte de informare preventivă cu tematică de protecție civilă, în zonele cu un aflux ridicat de persoane, scopul acestora fiind creșterea gradului de conștientizare în rândul populației și familiarizarea cetățenilor cu măsurile și regulile de comportare care trebuie adoptate în cazul producerii unor situații de urgență;
  3. Zilele educației preventive în lăcașurile de cult, prilej pentru ofițerii și subofițerii din cadrul ISU Vaslui de a desfășura acțiuni de informare preventivă cu privire la regulile care trebuie respectate în biserici și mănăstiri;
  4. De asemenea, în acestă perioadă, membrii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ teritoriale ale județului Vaslui vor fi angrenați în distribuirea materialelor-suport, cu precădere în zonele unde sunt familii/comunități vulnerabile, dar și în desfășurarea unor exerciții demonstrative de stingere a incendiilor;
  5. „Zilele Porților Deschise”. În fiecare zi, copiii și adulți sunt aștepați să intre pe poarta fiecărei subunități ori punct de lucru pentru a vedea echipamentele și tehnica de intervenție utilizate de pompierii militari. Membrii echipajelor de intervenție vor face tot ceea ce le stă în putință pentru a-i atrage pe copii în lumea vieții de salvator
  6. În această perioadă vor fi intensificate campaniile naționale de informare preventivă ”Nu tremur la cutremur”, F.O.C. – Flăcările omoară copii, RISC – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale și ”Ai grijă la cea mai mare grijă – Siguranța copilului tău”;
  7. Exercițiul național de alarmare publică „Miercurea Alarmelor” se va desfășura astăzi și are drept scop antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale, verificarea funcţionării sistemului de alarmare şi – nu în ultimul rând –, de pregătire a populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare.

Facem apel către toți vetățenii din județul Vaslui să nu intre în panică. Profităm de această ocazie, pentru a le mulțumi tuturor pentru înțelegere și îi asigurăm că acest tip de exerciții sunt necesare și utile.

Pe timpul simulărilor vor fi verificate atât fluxurile de transmitere a mesajelor de înştiinţare către autorităţi, cât şi modul de funcţionare a mijloacelor de alarmare a populaţiei (sirene) existente la nivelul comunităţilor.

Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale, precum şi pentru limitarea efectelor dezastrelor.

Cele mai des întâlnite situaţii în care este alarmată populaţia, prin intermediul sirenelor electrice şi electronice, au loc pe timpul inundaţiilor, când este semnalată iminenţa producerii unor viituri care să pună în pericol viaţa persoanelor.

De asemenea, sistemul de înştiinţare-alarmare este utilizat în cazul producerii unor accidente tehnologice în care sunt implicate substanţe periculoase, ruperii unor baraje hidrotehnice sau a unui atac aerian. De asemenea, această metodă destinată protecţiei populaţiei civile poate fi utilizată şi pe timpul conflictelor armate.

În cazul unor situaţii reale, mai multe informaţii vor fi transmise prin intermediul mesajelor RO-ALERT, al aplicaţiei DSU şi alte surse ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, precum şi pe posturile de radio şi de televiziune.Prin intermediul acestor mijloace de alarmare pot fi transmise semnale acustice cu diferite semnificaţii, după cum urmează:

-alarmă la dezastre – 5 sunete a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele;

– prealarmare aeriană – 3 sunete a câte 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele;

– alarmă aeriană – 15 sunete a câte 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele;

– încetarea alarmei – un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

  1.  Organizarea unor exerciții de descarcerare și prim ajutor la fiecare subunitate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” al județului Vaslui.
  2.   În această perioadă, mulți dintre pompierii militari vasluieni sunt angrenați în cadrul mai multor întreceri sportive organizate sub egida ”Cupa 28 februarie – Ziua Protecției Civile din România”.

Obiectivul nostru este acela de a asigura educarea populației pentru cunoașterea diferitelor tipuri de riscuri, a măsurilor preventive și a comportamentului care trebuie adoptat, în cazul producerii unor situații reale.

Ne dorim o creștere a mentalității autoprotecției în cadrul comunităților locale. Fiecare cetățean are datoria de a cunoaște modurile de comportare în cazul producerii unei situații de urgență, atât pentru protecția propriei persoane, dar și a celor din jur.

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: