Home » Local » Licențe pentru două trasee de transport persoane: Cârja-Murgeni-Bârlad și Bârlad-Roșiești-Mălăiești

Licențe pentru două trasee de transport persoane: Cârja-Murgeni-Bârlad și Bârlad-Roșiești-Mălăiești

Consiliul Județean (CJ) Vaslui va aproba atribuirea a două licenţe de traseu și a tarifelor pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate. Este vorba de traseul Cârja – Murgeni – Bârlad cu un tarif ofertat de 0,28 lei/km/loc și traseul Bârlad – Roșiești  – Mălăiești, cu un tarif ofertat de 0,20 lei/km/loc.

CJ Vaslui a aprobat studiul de oportunitate, modalitatea de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032.

„Licențele de traseu pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria de competență a Județului Vaslui, se eliberează operatorilor de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect  – Delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Vaslui”, se arată în raportul la proiectul de hotărâre.

Direcția Tehnică eliberează licențele de traseu în perioada de mobilizare prevăzută în contract, după aprobarea atribuirii acestora de către CJ Vaslui.

La data începerii contractului, operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate vor practica tarifele de călătorie stabilite în baza tarifului mediu pe km/loc ofertat de către operatorii de transport rutier care au fost desemnați câștigători în cadrul procedurii competitive.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: