Home » Administratie » Clădire în ruină! Cinematograful „Modern” din municipiul Vaslui va fi demolat

Clădire în ruină! Cinematograful „Modern” din municipiul Vaslui va fi demolat

de Dănuț CIOBANU 

Cinematograful „Modern” din municipiul Vaslui va fi scos din funcțiune și demolat. Imobilul este situat pe strada Ing. Badea Romeo, nr.82. Materialele rezultate în urma demolării se vor valorifica, iar sumele obținute vor constitui venit la bugetul local. Cinematograful are o suprafaţă construită de 757 metri pătrați. 

În anul 2021, cinematograful „Modern” a fost preluat din domeniul privat al statului şi din administrarea „RADEF- RomâniaFilm” în domeniul public al municipiului Vaslui şi administrarea Consiliului Local (CL) Vaslui.

Imobilul se află într-o stare avansată de degradare, vechimea acestuia precum şi neconservarea corespunzătoare au dus la un grad ridicat de afectare structurală a clădirii.

În raportul de expertiză nr. 97178/23 iulie 2021, se menţionează faptul că intervenţiile pentru consolidarea structurii pot avea un impact financiar major, costul total fiind mai mare decât cel al unei clădiri noi.

Potrivit legislației în vigoare, în situaţia în care imobilul preluat de autorităţile administraţiei publice locale nu mai poate fi utilizat/reabilitat, acesta poate fi demolat şi terenul aferent poate fi utilizat pentru realizarea unui alt obiectiv de interes public.

În data de 14 septembrie 2022, Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a semnat Protocolul de predare-primire între RADEF “RomâniaFilm” și municipiul Vaslui, având ca obiect sălile de spectacol cinematografic „Modern” și „Independența”.

Clădirile celor două cinematografe fac parte din patrimoniul imobiliar al municipiului Vaslui și se află într-o stare avansată de degradare. În ultimii ani, sălile s-au transformat în adevărate focare de infecţie și sunt adăpost pentru oamenii străzii.

Reamintim că la începutul anului 2016, proprietarii de la RADEF și-au dat acordul de principiu pentru un protocol de preluare a celor două cinematografe de către autoritățile locale.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: