Home » Invatamant » ISJ Vaslui a publicat planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025

ISJ Vaslui a publicat planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui a publicat planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025. Potrivit documentului, absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2024, indiferent de vârstă, precum şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2024-2025, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi. 

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2024-2025, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursurile serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Înscrierea în clasa a IX – a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Pentru liceul teoretic şi vocaţional, repartizarea candidaţilor se efectuează pe filiere, profiluri şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se efectuează pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.

Pentru admiterea în învățământul liceal în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă constă în susținerea unui test de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, indiferent dacă au promovat sau nu aceste probe, completează opţiuni la centrul de înscriere la care este arondată şcoala gimnazială pe care au absolvit-o, în perioada prevăzută de calendarul admiterii şi participă la repartizarea computerizată

Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

Candidaţii din etnia romilor și cu CES beneficiază de locuri speciale ce se alocă peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare. Comisia de admitere judeţeană stabileşte şi anunţă, prin afişare la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate acestora.


Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

About Ciobanu Danut

Va rugam sa adaugati comentarii decente si politicoase. Va multumim!

Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura