Home » Social » Exploatațiile agricole ecologice vor primi bani de la Stat

Exploatațiile agricole ecologice vor primi bani de la Stat

Reprezentanții Agenției de Plăți și Interveneții în Agricultură (APIA) Vaslui anunță că ultima zi de depunere a cererilor de acordare a ajutorului specific compensatoriu pentru exploatațiile vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică este 7 noiembrie 2014.

Aceste ajutoare se accordă micilor fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în anul de cerere 2013 și sunt ajutoare legate de îmbunătățirea calității produselor agricole. Suprafețele pentru care se pot acorda sunt structurate pe două categorii. Prima categorie face referire la suprafețele exploatate agricol cuprinse între 0,30 hectare și 5 hectare, inclusiv. A doua categorie face referire la suprafețele de peste 5 hectare, dar nu mai mari de 20 de.

Beneficiarii acetor ajutoare agricole sunt întreprinderile care dețin exploatații vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, care se află în contract cu un organism de inspecție și certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene și aprobat de Ministerul Agriculturii șI Dezvoltării Rurale. O altă categorie de beneficiari este cea a persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale care desfășoară aceeași activitate.

Pentru obținerea sumelor, beneficiarii vor completa și depune cererea la APIA Vaslui, împreună cu următoarele documente: copie bulletin/carte de identitate a titularului sau împutrernicitului, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului sau certificatul de înregistrare fiscală, după caz. De asemenea, cererea trebuie să fie însoțită și de copie de pe documentele care fac dovada folosinței terenului, copii de pe fișele de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, din 2013, respective 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Alte acte necesare sunt copiile după contractul încheiat între beneficiar și un organism de inspecție și certificare acreditat și notificarea emisă beneficiarului, care să ateste următoarele: nu a intervenit nicio cauză de încetare ori desființare a contractului încheiat între beneficiar și organismul respectiv, beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv. Ultimul act ce trebuie să însoțească cererea este certificatul de producător emis, conform prevederilor legale, pentru producătorii agricoli persoane fizice. După depunerea acestor acte însoțite de cerere, beneficiarii vor puta primi 1.180 de lei/exploatație, pentru exploatațiile cuprinse între 0,30-5 hectare și 845 de lei/exploatație, pentru cele între 5,1 – 20 hectare, iar sumele vor fi plătite începând cu 2 decembrie 2014. (A.C.)

Reprezentanții Agenției de Plăți și Interveneții în Agricultură (APIA) Vaslui anunță că ultima zi de depunere a cererilor de acordare a ajutorului specific compensatoriu pentru exploatațiile vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică este 7 noiembrie 2014. Aceste ajutoare se accordă micilor fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în anul de cerere 2013 și sunt ajutoare legate de îmbunătățirea calității produselor agricole. Suprafețele pentru care se pot acorda sunt structurate pe două categorii. Prima categorie face referire la suprafețele exploatate agricol cuprinse între 0,30 hectare și 5 hectare, inclusiv. A doua categorie face referire la suprafețele de peste 5 hectare,…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: