Home » Administratie » Dispare indicele de corecție la facturile de apă! Ne așteaptă facturi mai mari!

Dispare indicele de corecție la facturile de apă! Ne așteaptă facturi mai mari!

De Marian MOCANU

Datorită modificărilor legislative, facturile abonaților la sistemul public de alimentare cu apă nu vor mai cuprinde așa zisul indice de corecție a pierderilor pe rețeaua proprie. În schimb, aceste pierderi, care nu mai sunt limitate la un maxim facturat de 35%, vor fi repartizate în sistem paușal la toți consumatorii de pe scară sau bloc, indiferent de consum. În aceste condiții, unii consumatori casnici, cu consumuri mici sau din blocurile cu pierderi mari la rețea, nu vor simți scăderea prețului apei datorită scăderii TVA-ului la 20%, ci vor plăti facturi mai mari.

Apometre distributie orizontalaPrețul facturilor la apă capătă din ce în ce mai multe componente sociale. Prin trecerea la prețul unic al apei pe județ, datorită investițiilor finanțate de Uniunea Europeană, pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare, consumatorii din orașe suportă o parte din prețurile din mediul rural. Mai nou, noile reglementări legale vor duce la situația în care cei cu consumuri reduse de apă dintr-o scară de bloc vor suporta în mod egal, cu cei care au consum mare, pierderile de pe rețeau. Până acum, aceste pierderi erau calculate pe fiecare consumator în parte prin intermediul așa-zisului „indice de corecție”. Astfel, la un indice de corecție de, să zicem, 1,10, cel care consuma lunar circa 3 metri cubi de apă plătea în plus 0,23 metri cubi, iar cel cu un consum de 10 mc, plătea în plus pierderi de 1mc. Mai mult, acest indice de corecție era limitat la un maxim de 1,35, indiferent de mărimea pierderilor din rețeaua de alimentare comună a locatarilor de pe scara de bloc. În municipiul Vaslui, de exemplu, sunt scări de bloc unde, datorită defecțiunilor la rețeaua de alimentare de apă din subsol, pierderile depășesc jumătate din suma consumurilor înregistrate de apometrele individuale. Cu toate acestea, consumatorii plătesc maxim 35% din pierderi.

În aceste situații, facturile la apă vor creștea foarte mult, în special la cei care au consumuri mici și care vor plăti pierderile la fel cu vecinii cu un consum mare. Odată cu modificarea Legii nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, „în cazul încheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, operatorul este obligat să repartizeze pe fiecare unitate imobiliară consumul de apă înregistrat de contorul montat la branșamentul condominiului (scară, bloc, n. red.); Diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitate imobiliară și se facturează individual”, se arată în lege. În aceste condiții, chiar dacă, teoretic, începând de la 1 ianuarie 2016, tarifele la furnizarea de apă și canalizare ar trebui să scadă, prin reducerea TVA-ului de la 24 la 20%, o mare parte dintre consumatori ar putea avea surpriza ca facturile să fie substanțial mai mari.

„Pentru evitarea acestui lucru, consumatorii de pe condominii trebuie să facă eforturi pentru repararea rețelei proprii de alimentare cu apă, respectiv pentru limitarea pierderilor. Costurile acestor reparații, până la punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară a condominiului, (până la contorul de branșament) cade în sarcina consumatorului”, ne-a declarat inginer Ticu Bahnariu, directorul Aquavas SA, sucursala Vaslui. În cazul consumatorilor care nu au montate apometre, operatorul serviciului de apă (Aquavas SA) în raport cu utilizatorii din condominiu este obligat ,,să factureze în sistem paușal utilizatorii care nu asigură montarea contoarelor de apă în toate locurile de consum aferente proprietății individuale sau care nu verifică metrologic contoarele la termenul de scadență ori nu înlocuiesc toate contoarele respinse metrologic”. În acest caz, cantitatea facturată va fi de 8,4 mc /persoană/lună pentru utilizatorii persoane fizice și cantitatea prevăzută în contract pentru agenții economici.

Nu sunt singurele modificări legislative cu privire la folosirea instalațiilor comune. Reprezentanții asociaților de locatari sau proprietari au acces în apartamente, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare sau să se înlocuiască elemente din instalațiile comune la care accesul se poate face numai din respectivul apartament sau spațiu de locuit, cu un preaviz de 5 zile. În cazul unei urgențe, accesul se poate face și fără preaviz. ,,Neluarea de către proprietari, de către asociația de proprietari sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea și menținerea în stare de siguranță a clădirii și a instalațiilor comune aferente (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală, de preparare și distribuire a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antenă colectivă, telefonie etc.) pe toată durata existenței acestora constituie contravenție sancționată cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei”, se arată în Legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari – republicată, modificată în acest an.

De Marian MOCANU Datorită modificărilor legislative, facturile abonaților la sistemul public de alimentare cu apă nu vor mai cuprinde așa zisul indice de corecție a pierderilor pe rețeaua proprie. În schimb, aceste pierderi, care nu mai sunt limitate la un maxim facturat de 35%, vor fi repartizate în sistem paușal la toți consumatorii de pe scară sau bloc, indiferent de consum. În aceste condiții, unii consumatori casnici, cu consumuri mici sau din blocurile cu pierderi mari la rețea, nu vor simți scăderea prețului apei datorită scăderii TVA-ului la 20%, ci vor plăti facturi mai mari. Prețul facturilor la apă capătă…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: