Home » Administratie » Noutăți privind Codul Fiscal

Noutăți privind Codul Fiscal

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României  a fost publicată o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar fiscal, prin care se aduc modificări și completări Codului Fiscal cu aplicabilitate începând cu 1 ianuarie 2017. De asemenea, noul Cod Fiscal care a intrat în vigoare la începutul anului 2016, conține și reglementări care devin aplicabile începând cu 1 ianuarie 2017. Astfel, una din principalele prevederi aplicabile din prima zi a acestui an vizează reducerea cotei standard de TVA, de la 20% la 19%. În ceea ce privește impozitul pe construcții, acesta a avut ca termen de aplicare până la data de 31 decembrie 2016.

Noile prevederi introduse prin actul normativ menționat mai sus vizează în special următoarele:

1.În domeniul Impozitului pe profit se  introduc reglementări cu privire la stabilirea anului fiscal modificat, respectiv la condițiile în care, persoanele care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic pot reveni la anul fiscal calendaristic sau pot opta pentru modificarea perioadei anului fiscal modificat. Se extinde pe perioadă nedeterminată facilitatea profitului reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice. Se introduc prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate cu pregătirea teoretică și/sau practică a elevilor în cadrul învățământului profesional și tehnic, potrivit legii. Se modifică prevederile actuale, în sensul diminuării limitei capitalului social al microîntreprinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica optiunea pentru plata impozitului pe profit.

2. În domeniul Impozitului pe venit se includ în categoria veniturilor neimpozabile bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale. Sunt considerate cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfăsurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale. Începând cu 1 ianuarie 2017, pentru veniturile realizate în anul 2016, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor nu mai depun formularul 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit. De asemenea se elimină obligația depunerii acestui formular și de către plătitorii următoarelor venituri: – din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare precum și a persoanelor juridice care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului datorat de persoana fizică în cazul asocierilor dintre o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II – Impozitul pe profit sau titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor și o persoană fizică, care au obligația depunerii Declarației – 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit. Se abrogă prevederile referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari(ROI). Se suspendă, până la data de 31 decembrie 2019, obligația depunerii declarațiilor informative (cod 392A, 392B, 393). Se modifică prevederile referitoare la măsurile aplicabile contribuabililor care se reînregistrează în scopuri de TVA, după ce înregistrarea a fost anulată de către organele fiscale, în sensul că vor factura cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA, recuperând astfel taxa pe care au colectat – o; pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care contribuabilii au codul anulat, vor putea deduce TVA după reînregistrare; beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferentă cumpărărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat. Începând cu 1 ianuarie 2017 se introduce regimul special pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care efectuează activități/servicii agricole prevăzute la art.315¹ alin.(1),lit.c) și d).

Aplicarea regimului special presupune că agricultorii nu au dreptul să deducă taxa achitată sau datorată pentru achiziții, dar nici nu colectează TVA pentru livrările de produse agricole rezultate din activitățile agricole și pentru serviciile agricole. Agricultorii care aplică regimul special vor fi înscriși într-un registru special, iar beneficiarii acestora vor avea obligația de a menționa achizițiile efectuate de la agricultori într-o evidență distinctă. Cei care în prezent sunt înregistrați în scopuri de TVA pot renunța în favoarea aplicării regimului special pentru agricultori. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cărora agricultorul care aplică regimul special le livrează produsele agricole sau le prestează serviciile agricole, au dreptul la deducerea compensației în cotă forfetară achitată agricultorului care aplică regimul special. Compensația se acordă gradual în cotă forfetară, pe baza unui procent de compensare de 1% în anul 2017, 4% în 2018 și 8% în anul 2013. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: