Home » Agricultura » Cultivatorii de usturoi și-au primit banii! Peste 55.000 de kilograme de usturoi au fost scoase pe piață

Cultivatorii de usturoi și-au primit banii! Peste 55.000 de kilograme de usturoi au fost scoase pe piață

În judeţul Vaslui, condiţiile de eligibilitate pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi în anul 2021 au fost îndeplinite de 16 beneficiari. Este vorba despre 9 persoane fizice cu atestat de producător valabil, 4 societăţi comerciale, 2 întreprinderi individuale și o persoană fizică autorizată, care au înființat culturi pe o suprafaţă agricolă de 165.383 mp, iar cantitatea totală de usturoi valorificată a fost de 55.688 kg.

Suprafeţele înregistrate în registrul unic pentru accesarea programului de susţinere a producţiei de usturoi au variat, fiind astfel cuprinse între valorile de 3.000 mp și 40.000 mp per beneficiar, ceea ce a determinat ca sumele eligibile încasate de beneficiari să fie direct proporţionale cu acestea, respectiv să fie regăsite între 4.385,25 lei și 58.470 lei.

„La nivelul judeţului Vaslui, suma totală eligibilă destinată producătorilor de usturoi a fost în valoare de 241.748,60 lei, iar sumele repartizate fiecărui beneficiar au fost virate în conturile bancare în data de 24.12.2021, într-o singură tranșă”, a spus Gigel Crudu, directorul Direcției pentru Agricultură a Județului Vaslui.

În anul 2021, valoarea ajutorului de minimis acordat beneficiarilor pentru susţinerea producţiei de usturoi a fost în valoare de maximum 14.617,5 lei per hectar, valoare ce reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha, curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

Ȋn vederea acordării acestui ajutor de minimis la cultura de usturoi, beneficiarii au trebuit să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii, precum: să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp; să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa cultivată cu usturoi; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii; să facă dovada producţiei de usturoi realizate prin documente justificative.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: