Home » Local » ITM Vaslui: Campanie de controale la firmele care exploatează parchete forestiere

ITM Vaslui: Campanie de controale la firmele care exploatează parchete forestiere

Din analiza dinamicii accidentelor de muncă înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022 la nivelul întregii țări, a rezultat faptul că în aceste domenii de activitate numărul  accidentelor de muncă s-a menținut la un nivel ridicat, astfel: în 2019 –  86 accidente de muncă, din care   12 mortale; în  2020 –  94 accidente de muncă, din care 17 mortale; în  2021 –  87 accidente  de muncă, din  care  15 mortale; în  2022 (primele 6 luni) – 39 accidente de muncă, din care 3 mortale.

Având în vedere situația de mai sus, Inspecția Muncii a inclus în Programul cadru pe anul 2023 Acțiunea de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Lucrătorii implicați în activitățile din parchetele forestiere sunt expuși continuu la o multitudine de riscuri profesionale, urmările accidentelor având, de cele mai multe ori, implicații deosebit de grave. Consecințele evenimentelor se concretizează prin faptul că victimele înregistrează perioade de incapacitate temporară de muncă sau aceste evenimente se soldează cu pierderea capacității de muncă a lucrătorilor (invaliditate) ori, în cele mai grave situații, accidentele au ca urmare decesul lucrătorilor, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal. Aceste consecințe se extind în mare măsură nu numai la nivelul angajatorilor, ci și la nivelul familiilor victimelor.

OBIECTIVELE ACŢIUNII

– Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale angajatorilor din domeniul exploatărilor forestiere;

– Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de exploatare forestieră, precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă.

În perioada 01.10.2023 – 31.10.2023, au fost efectuate vizite de inspecție la 7 angajatori care au ca domenii de activitate cele cuprinse în această campanie națională și au desfășurat activitate pe teritoriul județului Vaslui. Au fost constatate 15 neconformități față de prevederile legale și au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale.

Au fost stabilite măsuri de remediere a deficienţelor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi termene de realizare a măsurilor.

În perioada 01.11.2023 – 29.11.2023 a fost efectuată verificarea măsurilor dispuse celor 7 angajatori controlați, constatându-se îndeplinirea măsurilor dispuse.

De asemenea, în data de 10.10.2023 a fost organizată o sesiune de instruire și informare a reprezentanților celor 6 ocoale silvice din cadrul Direcției Silvice Vaslui și a reprezentanților agenților economici care dețin autorizații de exploatare forestieră în parchete, iar în data de 24.10.2023 a fost organizată o sesiune de instruire și informare a reprezentanților și lucrătorilor unui ocol silvic din cadrul Direcției Silvice Vaslui. La aceste sesiuni au participat din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui inspectorul-șef adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă și inspectorul de muncă responsabil de realizarea acțiunii.

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: