Home » Administratie » Proiectul pe transport din municipiul Vaslui va fi trecut pe Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Proiectul pe transport din municipiul Vaslui va fi trecut pe Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Consiliul Local Vaslui a aprobat implementarea etapei a II-a a „Proiectului de extindere a rutelor, traseelor şi staţiilor pentru transportul public de călători” (POR 2014-2020) în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027. Trecerea proiectului pe noul program de finanțare are ca obiectiv finalizarea integrală a investiției, precum şi susţinerea cheltuielilor necesare implementării. Durata estimată de finalizare a etapei II de implementare a proiectului este data de 31 octombrie 2024.

Municipiul Vaslui a semnat pe data de 28 ianuarie 2020 contractul dc finanţare pentru „Proiect dc extindere a rutelor, traseelor şi staţiilor pentru transportul public de călători”.

În contextul economic actual, a intervenit necesitatea actualizării financiare a documentaţiilor întocmite pentru obiectivul de investiții. Este vorba de factori precum creşterile substanţiale dc preţuri la materialele de construcţii ca urmare a contextului pendemic şi a conflictului militar din Regiunea Mării Negre, suprapuse pe o creştere de preţuri în sectorul de energie şi a materiilor prime.

Prin urmare, această actualizare a condus la o creştere a valorii totale a proiectului, diferenţa faţă de valoarea eligibilă contractată fiind suportată de la bugetul local.

Astfel, contribuția proprie în proiect a municipiului Vaslui este în cuantum de 61.037.240 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2.% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.043.560 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.

(Dănuț CIOBANU)

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*