Home » Administratie » Contract colectiv de muncă pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al CJ Vaslui

Contract colectiv de muncă pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al CJ Vaslui

Consiliul Județean (CJ) Vaslui va aproba acordul colectiv și contractul colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate. Documentul este elaborat la solicitarea Sindicatului Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vaslui.

„Acordul colectiv și contractul colectiv de muncă reprezintă convențiile în formă scrisă ce urmează a se încheia între Consiliul Județean Vaslui, reprezentat prin președintele Consiliului Județean Vaslui, și funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, reprezentați prin Sindicatul Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vaslui”, se arată în raportul la proiectul de hotărâre.

În contract sunt stabilite anual numai măsuri referitoare la: constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă; sănătatea și securitatea în muncă; programul zilnic de lucru; perfecționarea profesională; alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale sau desemnați ca reprezentanți ai funcționarilor publici.

„Scopul încheierii acestora este de a asigura, în conformitate cu dispoziţiile legale, un serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparţial, în interesul cetăţenilor, precum și al autorităţii administraţiei publice locale, eliminarea conflictelor de muncă, preîntâmpinarea grevelor, precum și asigurarea premizelor pentru îndeplinirea în bune condiţii a obligaţiilor izvorâte din raporturile de serviciu, respectiv raporturile de muncă”, se mai precizează în raport.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: