Home » Local » Olimpiada județeană de biologie s-a desfășurat la Liceul cu Program Sportiv Vaslui

Olimpiada județeană de biologie s-a desfășurat la Liceul cu Program Sportiv Vaslui

Olimpiada județeană de biologie s-a desfășurat pe data de 17 martie 2024, la Liceul cu Program Sportiv-Vaslui în conformitate cu precizările Calendarului olimpiadelor naționale școlare-Nr.24746/29.01.2024, aprobat prin OME nr.3469/29.01.2024. 

Olimpiada s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și ale Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobată prin OMECTS nr.3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului specific al Olimpiadei de Biologie  aprobat cu nr.24990/06.02.2023 și  a precizărilor nr. 24956/01.02.2024 la Anexa Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Biologie în anul școlar 2023-2024.

La nivelul județului Vaslui, au participat elevi la secțiunea liceu, singura  la care se organizează această competiție școlară. Au fost obținute rezultate frumoase, care ne onorează și fac cinste școlii vasluiene: 4 elevi au obținut premiul I, 4 elevi au obținut premiul al II-lea, 5 elevi au obținut premiul al III-lea și  11 de elevi au obținut Mențiune.

La etapa națională s-au calificat 4 elevi:

Botez C. A. Raisa Elena, cls. a IX-a, de la Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui, profesor îndrumător, la clasă și la Centrul Județean de Excelență,  Geanina Romașcu;

Borțun M. Alexia Gabriela, cls. A X-a, de la Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui, profesor îndrumător, la clasă și la Centrul Județean de Excelență, Geanina Romașcu;

Parfene G.B. Andra Ștefania, cls a XI-a, de la Liceul Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui, profesor îndrumător, la clasă și la Centrul Județean de Excelență, Geanina Romașcu.

Iacob Loredana Maria, cls a XII-a, de la Colegiul Național ,,Cuza Vodă” Huși, profesor îndrumător, la clasă și la Centrul Județean de Excelență, Maricica Atasiei.

Pentru etapa națională a olimpiadei se califică, din fiecare județ un număr de elevi corespunzător numărului de locuri (din oficiu și suplimentare) alocate pe an de studiu, numai dacă au obținut cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa județeană. În conformitate cu prevederile metodologiei, pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei de Biologie se atribuie locuri suplimentare, 43 locuri /an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului national realizat după finalizarea etapei județene. Având în vedere punctajele obținute de elevii vasluieni, există posibilitatea  ca numărul participanților la etapa națională să crească.

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: