Home » Local » Colectarea selectivă a deșeurilor rămâne un deziderat! Orașele și satele Vasluiului produc tot mai puține deșeuri menajere

Colectarea selectivă a deșeurilor rămâne un deziderat! Orașele și satele Vasluiului produc tot mai puține deșeuri menajere

de Dănuț CIOBANU

În perioada de 2021-2022, autoritățile de mediu au monitorizat  Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor din județul Vaslui. Atât în mediul urban, cât și în rural s-a constatat o scădere semnificativă a cantităților colectate de deșeuri menajere. De asemenea, s-au înregistrat procente scăzute în ceea ce privește colectarea deșeurilor de hârtie și carton, plastic, deșeuri compozite etc. 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) în județul Vaslui a obținut avizul de mediu în anul 2021. Pentru anii 2021 – 2022 au fost analizați de către autoritățile de mediu o serie de factori relevanți pentru proiecția generării deșeurilor.

Proiecția privind generarea deşeurilor municipale (deşeuri menajere şi similare din comerţ, industrie şi instituții) s-a realizat defalcat pe tipuri de deşeuri, în funcție de proveniență, şi anume: deşeuri menajere; deşeuri similare din comerţ, industrie, instituții; deşeuri din parcuri, grădini şi spații verzi; deşeuri din pieţe; deşeuri stradale.

Evaluând tendința cantităților de deșeuri generate în anul 2021 și respectiv anul 2022, s-a constatat o scădere semnificativă a cantităților colectate de deșeuri menajere în amestec și separate față de cantitățile prognozate în planul județean de gestionare (2021- 17,1%; 2022-18,2%).

De asemenea, s-a constatat o creștere semnificativă a cantității de biodeșeuri generată, față de cea prognozată,  mai ales pentru deșeurile din grădini și parcuri și  pentru deșeuri stradale (2021-345%; 2022-656%).

„Evaluând tendința cantităților de deșeuri menajere, în mediu rural și urban, s-a constatat în anul 2021 o scădere semnificativă a cantităților de deșeuri menajere generate și colectate în urban și rural (- 33,44% în mediul rural și – 38,5% în mediul urban), față de valorile prognozate. În anul 2022, doar în mediul urban s-a înregistrat o scădere semnificativă (- 27,3%) a cantităților de deșeuri menejare generate/colectate, în mediul rural cantitatea crescând ușor, cu 7,07%, față de valorile prognozate în PJGD pentru același an”, se arată în Raportul de evaluare a gradului de implementare a Planului Județean de Gestiionare a Deșeurilor în județul Vaslui în perioada de monitorizare 2021-2022.

Urmărind compoziția deșeurilor menajere și similare, în anul 2021 și respectiv 2022, comparativ cu valorile prognozate în PJGD, s-au înregistrat procente scăzute în ceea ce privește colectarea deșeurilor de hârtie și carton, plastic, deșeuri compozite, lemn deșeuri voluminoase.

Raportul de evaluarea PJGD Vaslui a fost efectuat de Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui în baza celor două rapoarte de monitorizare al PJGD Vaslui (2021 și 2022).

„Raportul de evaluare va fi transmis către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Consiliul Județean Vasluiși va fi pus la dispoziția publicului și a altor organizații interesate prin publicarea sa pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui și a Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui”, se mai arată în document.

 

 

 

 

 

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*