Home » National » APADOR-CH: CJUE a invalidat Directiva Big Brother. Autoritățile române să abroge legea

APADOR-CH: CJUE a invalidat Directiva Big Brother. Autoritățile române să abroge legea

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat, marți, Directiva 2006/24/EC privind păstrarea datelor de trafic informațional, cunoscută și ca Directiva Big Brother, anunță APADOR-CH, cerând autorităților române să abroge legea care transpune acestă directivă.

Directiva Europeană 2006/24/EC impunea obligația statelor de a colecta date privind comunicațiile electronice și de telefonie ale cetățenilor pentru o perioadă de cel puțin șase luni. Directiva a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului. Acestă lege a fost adoptată “în ciuda opoziției societății civile și cu toate că o lege similară fusese declarată neconstituțională, prin Decizia Curții Constituționale nr. 1258 din 8 octombrie 2009”, arată APADOR-CH. Legea adoptată în iunie 2012 nu a fost însă contestată la Curtea Constituțională, nici de opoziția politică, nici de Avocatul Poporului, a precizat pentru MEDIAFAX directorul executiv al APADOR-CH Maria Andreescu.Andreescu a mai precizat că, dată fiind decizia CJUE, care este general valabilă în UE, rămâne ca statele membre să ia măsuri pentru eliminarea din legislație a prevederilor care transpun Directiva Big Brother. “Cel mai ușor și mai rezonabil ar fi ca Guvernul să inițieze un proiect de lege care să propună abrogarea Legii 82/2012”, a mai spus aceasta.

Prin decizia de marți, CJUE a statuat că, prin impunerea păstrării datelor și permițând accesul autorităților naționale competente, directiva reprezintă o imixtiune deosebit de gravă în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. În plus, faptul că păstrarea și utilizarea ulterioară a datelor sunt efectuate, fără ca abonatul sau utilizatorul înregistrat să fie informat, poate da persoanelor vizate sentimentul că viața lor privată este obiectul unei supravegheri constante. Admițând că motivele care au stat la baza adoptării directivei sunt legitime, scopul urmărit fiind combaterea criminalității și siguranța publică, Curtea a constatat că legiuitorul UE a depășit limitele impuse de respectarea principiului proporționalității. Curtea a precizat că păstrarea datelor de trafic (și implicit directiva) reprezintă o interferență serioasă cu dreptul fundamental la viață privată statuat în articolul 7 din Carta drepturilor fundamantale a UE, mai arată APADOR-CH, precizând faptul că tratatele internaționale de drepturile omului, deci inclusiv Carta drepturilor fundamantale a UE la care Romania este parte, au prioritate în fața legilor interne, în conformitate cu articolul 20 din Constituția României. “Decizia CJUE din 8 aprilie 2014 consfințește importanța respectării drepturilor și libertăților cetățenești pentru construcția europeană. Solicităm Guvernului și Parlamentului României să se alinieze acestei decizii și să adopte de urgență măsurile care se impun pentru abogarea Legii nr. 82/2012 și a celorlalte reglementări derivate din aceasta”, se mai spune în comunicatul semnat de reprezentanții APADOR-CH, Actve-Watch, Centrului pentru Jurnalism Independent, Asociației pentru Tehnologie și Internet și Asociației Naționale a Internet Service Providerilor.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a invalidat, marți, Directiva 2006/24/EC privind păstrarea datelor de trafic informațional, cunoscută și ca Directiva Big Brother, anunță APADOR-CH, cerând autorităților române să abroge legea care transpune acestă directivă. Directiva Europeană 2006/24/EC impunea obligația statelor de a colecta date privind comunicațiile electronice și de telefonie ale cetățenilor pentru o perioadă de cel puțin șase luni. Directiva a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului. Acestă lege a fost adoptată…

Review Overview

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: