Home » Business » Riscurile care pot afecta economia sunt în principal externe, inclusiv tensiunile geopolice

Riscurile care pot afecta economia sunt în principal externe, inclusiv tensiunile geopolice

Riscurile care pot afecta economia României și implicit obiectivul de creștere economică sunt în principal de natură externă, între acestea figurând incertitudinea politicii fiscale a SUA, precum și tensiunile geopolitice care ar putea conduce la o creștere mai mare a prețurilor la energie.

„Recentele previziuni ale Comisiei Europene confirmă așteptările ca revenirea economică în UE începută în trimestrul al doilea din acest an să continue și să se accelereze anul viitor. În caz contrar, reducerea cererii din UE și mai ales din țările care sunt principalii parteneri comerciali ai României va afecta – prin intermediul exportului dar și al fluxurilor investiționale – creșterea produsului intern brut. Între riscurile externe la adresa perspectivelor macroeconomice se mențin și cele legate de fragilitatea piețelor financiare, de incertitudinea politicii fiscale a SUA, precum și tensiunile geopolitice care ar putea conduce la o creștere mai mare a prețurilor la energie”, se arată programul de convergență pentru perioada 20014-2017 transmis de autoritățile române Comisiei Europene.

Proiecțiile macroeconomice din program indică o creștere a PIB de 2,5% în acest an și de 2,6% în 2015. Pe plan intern, riscurile sunt în general echilibrate din punct de vedere al afectării ofertei sau cererii interne. După anul agricol 2013 foarte bun, în situația în care condițiile climatice vor fi defavorabile în 2014, producția agricolă ar putea înregistra o contracție foarte accentuată cu efect direct în inflație și creșterea economică. Ca risc cu impact în toate sectoarele economice și cu deosebire asupra întreprinderilor mici și mijlocii trebuie subliniată politica restrictivă de creditare a sectorului bancar, cu toate că rata de politică monetară a fost relaxată. Ca urmare a evoluțiilor din ultimele luni se așteaptă o ușoară revigorare a creditului bancar, dar pentru atingerea obiectivelor de creștere economică din 2014 este nevoie de o extindere semnificativă a creditării agenților economici și a populației, se menționează în program.

Referitor la dinamica regională, există o serie de elemente care indică o situație pozitivă a României, comparativ cu cea a altor țări.

În primul rând, la modul general, dependența României de resursele de energetice externe este redusă comparativ cu cea a altor state membre. În plus, în anul 2013 a avut loc o scădere semnificativă a importurilor energetice de produse petroliere și a gaze naturale, ca urmare a scăderii consumului energetic din economie, în mare parte generată de restrângerea activității consumatorilor energofagi. Dependența energetică a țării a scăzut și datorită creșterii importanței resurselor regenerabile, pe fondul investițiilor masive din ultimii ani, stimulate de subvenționarea sectorului prin acordarea de certificate verzi, sub impulsul măsurilor de liberalizare a pieței energiei. În al doilea rând, aproximativ 70% din fluxurile comerciale ale României sunt orientate în cea mai mare parte către țări UE. În al treilea rând, sursa investițiilor străine directe în România pe anul 2012 este în cea mai mare proporție din Olanda, Austria, Germania, Franța și Italia.

Autorii documentului mai notează că sectorul bancar românesc este format din bănci cu capital preponderent european, ceea ce, alături de ceilalți factori menționați, poziționează România favorabil în dinamica geopolitică din regiune.

Sursa: mediafax.ro

Riscurile care pot afecta economia României și implicit obiectivul de creștere economică sunt în principal de natură externă, între acestea figurând incertitudinea politicii fiscale a SUA, precum și tensiunile geopolitice care ar putea conduce la o creștere mai mare a prețurilor la energie. "Recentele previziuni ale Comisiei Europene confirmă așteptările ca revenirea economică în UE începută în trimestrul al doilea din acest an să continue și să se accelereze anul viitor. În caz contrar, reducerea cererii din UE și mai ales din țările care sunt principalii parteneri comerciali ai României va afecta - prin intermediul exportului dar și al fluxurilor…

Review Overview

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: