Home » Administratie » Inventarierea terenurilor mai primește un răgaz de 90 de zile

Inventarierea terenurilor mai primește un răgaz de 90 de zile

Primarii celor 86 de unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui pot răsufla ușurați. Termeneul de predare al inventarelor cu suprafețele extravilane pe care le are fiecare primar a mai primit un răgaz de trei luni după ce, la nivelul județului Vaslui, doar patru comune au depus, la termenul precedent, documentația la Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Alexandru CROITORU

O piatră de pe inima primarilor din județul Vaslui a fost luată atunci când Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a decis ca 26 iunie să nu mai fie termenul limită de predare a listei de inventar cu terenurile extravilane din fiecare unitate administrativă. Dacă ținem cont de faptul că, pe 25 iunie puteai număra pe degetele la o singură mână primăriile care depuseseră listele de inventar la Oficiul de Cadastru, cele 90 de zile, cu cât s-a majorat termenul de depunere, reprezintă o adevărată gură de oxigen. Poate că trei luni vor fi suficiente pentru finalizarea listelor.

Posibil ca nemulțumirile primarilor să fi ajuns și la urechile mai marilor țării, prin gura prefectului, de s-a decis un răgaz atât de mare până la următorul termen, mai ales că, la nivel național, aproximativ 90% din inventariere este finalizată.

Presupunând că, pentru județul Vaslui, răgazul este suficient, greul va veni abia după aceea mai ales că, la 6 luni de la încheierea acestei acțiuni, primarii au obligația de a pune în posesie pe toți cei care mai au de primit terenuri. Adică, ce nu s-a făcut timp de 23 de ani, odată cu apariția Legii 18/1991, edilii locali trebuie să resolve în jumătate de an și nu numai atât. Toate restituirile și punerile în posesie trebuiesc făcute, de data asta și corect, plus că termenul limită pentru emiterea șI titlurilor de proprietate este 1 ianuarie 2016. În situațiile în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, fostul proprietar sau moștenitorii acestuia pot primi teren pe un alt amplasament, ținându-se cont de următoarea ordine: terenuri din rezerva comisiei locale de fond funciar, pe izlazul comunal, cu obligația păstrării destinației terenului respectiv, terenuri proprietate publică trecute, legal, în proprietatea privată a statului etc.

Nici pădurile statului nu vor scăpa de lege

O experiență mai puțin plăcută a avut-o statul legat de restituirea pădurilor către foștii proprietari, multe din ele ajungând lemne de foc. Noua lege spune că, în situația în care restituirile de terenuri forestiere pe vechile amplasamente nu este posibilă, reconstituirea dreptului de proprietate se va face pe alte amplasamente chiar dacă acestea s-au aflat în proprietatea statului înainte de colectivizare, au intrat ulterior în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamentele silvice. Dacă unitatea administrative-teritoria nu dispune de teren forestier, reconstituirea dreptului de proprietate se va face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitățI administrative-teritoriale, cu aprobarea comisiei județene de fond funciar. Mai rămâne să sperăm ca județul Vaslui va avea suficiente rezerve de teren și de păduri necesare punerii în posesie a tuturor celor îndreptățiți.

Primarii celor 86 de unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui pot răsufla ușurați. Termeneul de predare al inventarelor cu suprafețele extravilane pe care le are fiecare primar a mai primit un răgaz de trei luni după ce, la nivelul județului Vaslui, doar patru comune au depus, la termenul precedent, documentația la Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Alexandru CROITORU O piatră de pe inima primarilor din județul Vaslui a fost luată atunci când Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a decis ca 26 iunie să nu mai fie termenul limită de predare a listei de inventar cu terenurile extravilane…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: