Home » Administratie » Calendarul taxelor și impozitelor în județul Vaslui

Calendarul taxelor și impozitelor în județul Vaslui

*Est News pune la dispoziția vasluienilor calendarul conform căruia pot plăti fără penalizări taxele și impozitele locale și pe cele de la Fisc, în 2014.
Ionuț RUSU

Calendarul fiscal se adresează vasluienilor celor care dețin în proprietate locuințe, mașini, terenuri, dar și vasluienilor care obțin bani din contracte de comision, din închirieri de locuințe, sau persoanelor care lucrează ca liberi profesioniști sau care obțin venituri din alte activități comerciale.

Taxele și impozitele sunt percepute de stat după un calendar întocmit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Acesta stabilește termenele limită până la care contribuabilii persoane fizice sau juridice trebuie să depună la unitatea fiscală unde sunt arondați documentele fiscale și să facă plățile anticipate aferente impozitelor care trebuie plătite. Calendarul Fiscal trebuie respectat deoarece depășirea termenelor atrage după sine penalizări și amenzi.

Primăriile percep taxe pentru toți proprietarii de locuințe și terenuri intravilane sau extravilane. De asemenea și posesorii de autovehicule, rulote, bărci cu motor ori fără motor sau de locuri de parcare și garaje achită taxe locale. Plata acestora se poate face fără majorări, în două tranșe, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie.

Ce plătim la Fisc

Românii care obțin venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit – notari, avocați, mediatori, evaluatori, artiști etc. – au obligația să depună declarațiile privind veniturile realizate până pe 26 mai. Însă, cei care opteză pentru determinarea venitului net în sistem real trebuie să anunțe acest lucru la Administrația Financiară unde sunt arondați până pe 31 ianuarie.

Aceeași procedură trebuie urmată și de oamenii care obțin bani din drepturi de proprietate intelectuală precum și de cei care care cultivă și vând flori, legume, ciuperci și de către fermierii care obțin venituri din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole sau din alte activități similare celor considerate activități agricole. Cererile se fac la unitatea fiscală unde contribuabilul este arondat și tot aici se fac și plățile. Contribuabilii care realizează venituri din activități independente cu excepția impozitului pe venituri din arendare și a veniturilor din activități agricole trebuie să realizeze plățile în datele de, 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 19 decembrie. Persoanele care realizează venituri din închirierea camerelor în regim turistic trebuie să achite impozitul în două tranșe, respectiv 25 iulie și 25 noiembrie.

Proprietarii care închiriază locuințe, terenuri, spații comerciale și industriale trebuie să meargă la secțiile financiare unde sunt arondați și să depună declarațiile privind veniturile realizate până pe 17 mai. Însă, cei care doresc să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real trebuie să anunțe acest lucru la Administrația Financiară unde sunt arondați până pe 31 ianuarie.

Salariații nu trebuie să depună fișe fiscale la unitățile fiscale unde sunt arondați, chiar dacă au mai multe salarii. Veniturile din salarii se impozitează la sursă, cu 16% la fiecare loc de muncă, impozitare care este finală. Doar salariații care mai obțin și venituri din activități independente sau din închiriere de bunuri au obligația să le anunțe și ulterior să plătească impozite la unitățile fiscale unde sunt arondați.
Ce date nu trebuie uitate
15 ianuarie – Persoanele fizice care au închiriate mai mult de cinci locuințe au obligația să depună la Fisc Declarația privind venitul estimat (Formularul 220).

Depunerea declarației pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu.

27 ianuarie, 27 aprilie, 27 iulie, 27 octombrie – Efectuarea plății anticipate în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pe veniturile din investiții aferentă trimestrului precedent, de către contribuabilii care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare. (Formularul 225).

27 ale fiecarei luni – Persoanele fizice care obțin venituri din străinătate pentru activități în România trebuie să depună Declarația prinvind veniturile obținute din salarii (Formularul 224).

31 ianuarie – Românii care obțin venituri din închirieri de locuințe (sub 5 contracte), din activități independente sau agricole impuse pe bază de normă de venit și din drepturi de proprietate intelectuală au obligația să depună la Fisc Declarația privind venitul estimat. (Formular 220). Tot până atunci, ei pot depune și o Cerere pentru opțiunea de a determina venitul net în sistem real sau să renunțe la acest sistem.

28 februarie – Plătitorii de venituri obținute de comisionari, de persoanele care obțin bani din vânzarea de bunuri în consignație sau din activități de expertiză contabilă și tehnică, precum și din proprietate intelectuală sau din convenții, sunt obligați să depună Declarația privind impozitul reținut pe venituri cu regim de reținere la sursă (Formular 205).

25 martie – Efectuarea plăților anticipate pentru trimestrul unu de către contribuabili care realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor realizate din arendare și din activități agricole.

31 martie – Contribuabili trebuie să plătească prima tranșă din taxele și impozitele locale.

26 mai – Persoane fizice care au realizat venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, și câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, depun Declarația privind veniturile realizate în anul 2014 – Formularul 200. De asemenea, depun formularul 201 contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activități comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiții, pensii, precum și alte venituri aflate în străinătate.

26 mai – Depunerea Declarației privind veniturile din activități agricole ­ impunere pe norme de venit Formular 221 pentru anul în curs, de către contribuabilii care obțin venituri din activități agricole.

25 iunie – Efectuarea plăților anticipate pentru trimestrul doi de către contribuabili care obțin venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor realizate din arendare și din activități agricole.

25 iulie – Plăți anticipate în valoare de 50% din impozitul pe venit efectuate de către persoanele care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv. (prima parte).
25 septembrie – Efectuarea plăților anticipate pentru trimestrul trei de către contribuabili care obțin venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor realizate din arendare și din activități agricole.

30 septembrie – Contribuabili trebuie să plătească ultima tranșă din taxele și impozitele locale.

25 noiembrie – Plăți anticipate în valoare de 50% din impozitul pe venit efectuate de către persoanele care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv. (tranșa a doua).
19 decembrie – Efectuarea plăților anticipate pentru trimestrul patru de către contribuabili care obțin venituri din activități independente și din cedarea folo

About Mihai Vasile

One comment

  1. Se platesc taxele si online??

%d blogeri au apreciat: