Home » Administratie » Zootehniștii pot accesa credite subvenționate

Zootehniștii pot accesa credite subvenționate

de Marian MOCANU

Până când se vor face plățile subvențiilor solicitate de fermierii vasluieni în acest an crescătorii de animale au posibilitatea să acceseze credite agricole garantate de stat. Pentru a putea face acest lucru zootehniștii trebuie să ridice de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură adeverințe din care să rezulte cuantumul subvențiilor aferente anului în curs pe care le au de primit.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) eliberează în aceste zile adeverințe pentru crescătorii de animale care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente, de la băncile care au încheiat convenții cu Agenția. Este vorba de beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la speciile bovine și ovine/caprine, care au depus cereri în acest sens. Aceste credite sunt garantate de stat, prin Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM). Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverință de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2015 și a solicitat ANT – sector zootehnic, schema decuplata de producție, specia bovine, în sectorul carne și/sau ANT – sectorul zootehnic, schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine, precum și numărul de animale pentru care se solicită sprijin financiar. De asemenea, prin adeverință se confirmă faptul că beneficiarul a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislația în vigoare. Banca Creditoare va acorda beneficiarilor, conform reglementărilor sale interne, credite sau facilități de finanțare în lei, pentru finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prevăzută în adeverința eliberată de APIA. Cuantumul creditelor ce pot fi accesate de zootehniști, pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne este de 300 lei/cap de bovină, iar cuantumul pentru schema cuplata de producție, speciile ovine/caprine este de 20 lei/cap de animal.

Fermierii care au accesat credite în baza adeverințelor emise de APIA pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru ANT în sectorul zootehnic de la aceeași bancă de la care au obținut creditul anterior. „În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%”, a declarat Răzvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui. Toate convențiile încheiate între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Banca și FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro.

de Marian MOCANU Până când se vor face plățile subvențiilor solicitate de fermierii vasluieni în acest an crescătorii de animale au posibilitatea să acceseze credite agricole garantate de stat. Pentru a putea face acest lucru zootehniștii trebuie să ridice de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură adeverințe din care să rezulte cuantumul subvențiilor aferente anului în curs pe care le au de primit. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) eliberează în aceste zile adeverințe pentru crescătorii de animale care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente, de la băncile care au încheiat convenții cu Agenția.…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Tehno Redactor