Home » Administratie » ANAF a reglementat formularul 205

ANAF a reglementat formularul 205

Instrucțiunile de completare și depunere a formularului 205 “Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” au fost aprobate de ANAF.

Pentru 2015 “Declarația 205” se completează și se depune de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile, precum și a contractelor de agent, din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere, venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni similare sau obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor din patrimoniul afacerii. De asemenea se aplica celor care au câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise sau transferul valorilor mobiliare în cazul societăților închise și al părților sociale, venituri din salarii, dividende, dobânzi, din lichidarea persoanei juridice, premii, jocuri de noroc, pensii, arendare sau alte surse.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor au fost efectuate plăti privind mai multe tipuri de venituri enumerate mai sus, se completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în același formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, aferente anului de raportare, pe beneficiari de venit.

Declarația se completează și se depune anual pană în 29 februarie inclusiv a anului 2016, pentru anul 2015, dar și ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, când acesta trebuie să completeze și să depună o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie “X” în căsuța prevăzută în acest scop. Aceasta se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistentă care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML). Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat, potrivit legii.

Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați. În cazul contribuabililor nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declarația se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii. În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declarația corespunzătoare activității sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înființat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat contribuabilul.

Pentru angajații care au fost detașați la o altă entitate, declarația se completează de către angajator sau, în cazul în care angajatul detașat este plătit de entitatea la care a fost detașat, se depune de către plătitorul de venituri din salarii.

În situația în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajații au fost detașați, angajatorul care a detașat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceștia sunt detașați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare angajat. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajații au fost detașați întocmește statele de salarii și calculează impozitul, în scopul completării declarației.

Referitor la modul de completare privind venitul realizat de persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker, plătitorii de venit completează potrivit legii, cu persoanele fizice care au realizat venituri ca urmare a participării la jocurile de noroc specificate, realizate în perioada 13 februarie 2015-11 iunie 2015 și venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line) și festivaluri de poker, realizate începând cu data de 12 iunie 2015. (G.P)

Instrucțiunile de completare și depunere a formularului 205 "Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" au fost aprobate de ANAF. Pentru 2015 "Declarația 205" se completează și se depune de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile, precum și a contractelor de agent, din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere, venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum…

Review Overview

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: