Home » Local » Facilități la plata dobânzilor la creditele ipotecare ale persoanelor fizice afectate de pandemia COVID-19

Facilități la plata dobânzilor la creditele ipotecare ale persoanelor fizice afectate de pandemia COVID-19

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este direct implicat în mecanismele financiare ce vor operaționaliza facilitățile de suspendare și amânare la plată a  obligațiilor de plată a dobânzilor aferente creditelor ipotecare, oferite debitorilor persoane fizice în baza OUG nr.37/30.03.2020, privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și de instituțiile financiare nebancare. Rolul fondului este de a garanta creditorilor sumele reprezentând dobânzi amânate la plată și de a prelua riscul neîndeplinirii obligațiilor ce le revin debitorilor, pe perioada rambursării dobânzilor eșalonate în 60 de rate egale, cu dobândă 0% .

Aplicarea cât mai rapidă a prevederilor actului normativ, ce oferă posibilitatea de amânare la plată, cu perioade de până la 9 luni (fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020), a ratelor scadente împrumuturilor (rate de capital, dobânzi și comisioane), vine în spijinul mediulului de afaceri, precum și a persoanele fizice a căror venituri au fost afectate, direct sau indirect, de pandemia COVID-19.

Conform OUG 37/30.03.2020, creditorii vor aproba solicitările debitorilor și perioada de amânare a ratelor, numărul de rate, modul de eșalonare și garantare a dobânzilor. Acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor trebuie transmisă de către debitor într-un interval de pâna lă 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 37/2020 (până la data de 14 mai 2020 inclusiv). Graficul de rambursare se comunică în termen de 5 zile debitorilor eligibili, iar până la data de 15 iunie 2020, creditorii pot solicita fondului emiterea scrisorilor de garanție pentru debitorii eligibili din portofoliul său, pentru acordarea facilităților de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor pentru creditele ipotecare.

Conform datelor Băncii Naționale a României, în luna ianaurei 2019, în județul Vaslui existau credite curente în moneda națională în valoare totală de 1.190 milioane lei, din care gospodăriile populației aveau credite de 754,5 milioane de lei, iar agenții economici cotabilizau împrumuturi de 431,4 milioane de lei. Conform acelorași date statistice, în luna ianuarie 2020, creditele curente în moneda națională erau de 1.344 milioane lei. În timp ce firmele aveau îmmprumuturi totale de 534 milioane de lei, creditele populației au crescut la suma de 848 milioane de lei. Din banii luați de la instituțiile financiare, vasluienii au alocat 491,5 milioane de lei pentru consum, 326,6 milioane de lei pentru achiziționarea de locuințe, iar restul sumei pentru alte cheltuieli.

(Dănuț CIOBANU)

About Ciobanu Danut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d blogeri au apreciat: