Home » Administratie » Județul Vaslui are strategie economică până în anul 2027. De acum urmează dezvoltarea!

Județul Vaslui are strategie economică până în anul 2027. De acum urmează dezvoltarea!

Consiliul Județean (CJ) Vaslui va aproba în această săptămână strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027. Județul Vaslui a semnat contractul de finanțare în data de 5 decembrie 2018, aferent proiectului ”Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, durata de implementare fiind de 22 de luni.

Proiectul este finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, în cadrul apelului de proiecte – Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari.

”Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității de formulare a politicilor publice de către CJ Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a județului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică”, se arată în referatul la proiectul de hotărâre.

Proiectul urmărește elaborarea unei strategii care să includă generarea de scenarii de dezvoltare a județului si stabilirea unor priorități de intervenție sectoriale, aliniate problemelor, necesitaților si constrângerilor identificate la nivel județean si documentelor programatice naționale, regionale si județene prin raportare la experiențele anterioare.

Principalul rezultat așteptat al proiectului a fost elaborarea strategiei, în urma parcurgerii unui proces participativ de planificare strategică ce a asigurat consultarea şi implicarea factorilor locali interesați şi a comunității, cu respectarea criteriilor cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanță, eficacitate, eficiență, consecvență şi coerență, pragmatism, sustenabilitate şi aranjamente de management şi monitorizare.

(Dănuț CIOBANU)

 

 

 

About Ciobanu Danut

%d blogeri au apreciat: