Home » Administratie » Instituțiile publice / autoritățile publice care au personal plătit din fonduri publice trebuie să completeze formularul M500

Instituțiile publice / autoritățile publice care au personal plătit din fonduri publice trebuie să completeze formularul M500

Potrivit Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2263/2016, instituțiile publice/autoritațile publice care au personal plătit din fonduri publice, personal care exercită o funcție în baza unui contract individual de muncă și/sau serviciu a unui act administrativ de numire ori a unui altfel de act emis în condițiile legii, au obligația, începând cu luna noiembrie 2016, de a transmite datele cu privire la toate categoriile de personal plătit din fonduri publice, prin intermediul formularului M500.

Prin excepție de la prevederile actului normativ menționat instituțiile/ autoritățile de învățământ preuniversitar nu au obligația completării și depunerii formularului M500, datele referitoare la personalul aferent fiind preluate din aplicația EduSal.edu.ro.

Transmiterea datelor se realizează lunar, până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare pentru luna anterioară.

Prin excepție, pentru luna noiembrie 2016, termenul pentru transmitere a formularului M500 este de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și a persoanelor vârstnice nr.2263/2016, respectiv 19 decembrie 2016.

Formularul M500, în format electronic, precum și ,,Ghidul de completare a formularului M500,, pot fi descărcate de pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii online> Declarații electronice> Descărcare declarații.

Instituțiilor/autorităților publice le revine obligația de a depune formularul M500 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere a declarațiilor online, existent pe portalul e-guvernare.ro, la secțiunea ,,Acces rapid,, , subsecțiunea ,”Depunere declarații”. (G.P)

About Tehno Redactor