Home / Tag Archives: proiecte vaslui

Tag Archives: proiecte vaslui

Se schimbă fața Vasluiului! Pavăl, nu candidezi și la Bârlad?

Primăria Vaslui are în pregătire nouă proiecte cu finanțare europeană, care vor schimba radical imaginea orașului. În aceste zile se lucrează contracronometru la finalizarea studiilor de fezabilitate, care vor fi aprobate apoi de Consiliul Local. Municipalitatea dorește ca în luna decembrie să semneze cu Ministerul Dezvoltării contractele de finanțare, iar din anul 2019 să dea drumul la lucrări. Investițiile se ridică la 120 milioane de lei și vizează infrastructura rutieră, de educație, transportul public.

Primăria Vaslui lucrează la capacitate maximă pentru definitivarea studiilor de fezabilitate aferente celor nouă proiecte care vor fi finanțate prin intermediul Axei Prioritare 4 a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Municipiul Vaslui are o alocare financiară de 27 milioane de euro pentru cele nouă proiecte.

Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, are zilnic ședințe de lucru cu echipele care lucrează la întocmirea documentațiilor pentru proiecte. „Vom vedea cum organizăm licitațiile publice, dacă se pot licita împreună proiectele tehnice și execuția. Unii sunt de acord cu această procedură, alții nu. Vom vedea cum facem. Vrem ca în cursul lunii decembrie să se semneze cu Ministerul Dezvoltării contractele de finanțare pentru cele nouă obiective de investiții”, a precizat Vasile Pavăl.

Selecția proiectelor a fost realizată în prima jumătate a acestui an de către Autoritatea Urbană. Primăria Vaslui a completat fișele pentru proiecte, iar Autoritatea Urbană a avut responsabilitatea de a prioritiza proiectele propuse de municipalitate pentru finanțare. „Vor intra în municipiu circa 120 milioane de lei. Dacă ținem cont de faptul că bugetul nostru anual este de 145 milioane de lei, este o investiție impresionantă. S-a lucrat la aceste documente circa șase luni de zile”, a explicat Vasile Pavăl.

Iată ce schimbări vor avea loc în imaginea urbei

Investițiile care vor fi finanțare din fonduri europene nerabursabile vizează modernizarea infrastructurii, transportului local, sistemului de învățământ etc. Primul proiect privește reconfigurarea nodului de circulație rutieră din Crucea Gării (intersecția străzilor Republicii, Traian și Ștefan cel Mare) și completarea sistemului de stații pietonale la nivelul orașului. Al doilea proiect are ca obiectiv extinderea rutelor traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători, pentru ca al treilea proiect să vizeze achiziționarea de vehicule de transport călători ecologice.

Investițiile continuă cu realizarea unui depou pentru transportul public și un proiect privind reconversia unui teren degradat din zona Copou în zonă verde și de agrement. Un al proiect are ca obiectiv construcția de case sociale în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a comunității din zona marginalizată de pe strada Octav Băncilă.

Ultimele trei proiecte cu finanțarea europeană sunt dedicate sistemului de învățământ. Astfel, prin intermediul unui proiect se va construi și dota corespunzător o creșă, un alt proiect privește construcția și dotarea unei grădinițe, pentru ca ultimul proiect să vizeze reabilitarea și modernizarea Liceului „Ioan Mincu” Vaslui.

„Aceste proiecte vor aduce o schimbare radicală în mai multe zone din oraș, vor aduce o creștere a calității vieții. Numai proiectul de reconfigurare a nodului de circulație rutieră din Crucea Gării va modifica mult arhitectura din zonă”, a spus Geanina Tofan, purtător de cuvânt al Primăriei Vaslui.

Strategia aduce banii

Pentru a putea accesa finanțarea europeană nerambursabilă de 27 milioane de euro, CL Vaslui a aprobat în luna octombrie 2017, într-o ședință extraordinară, două documente extrem de importante pentru comunitate. Este vorba despre „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Vaslui pentru perioada 2014-2023” și „Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Vaslui”.

Strategia cuprinde peste 100 de proiecte de dezvoltare, care urmează să fie implementate în următorii ani în municipiul Vaslui și comunele care fac parte din Zona Metropolitană. Dezvoltarea municipiului Vaslui pentru perioada următoare este văzută prin prisma apartenenței acestuia la o zonă urbană funcțională alături de Bălteni, Delești, Laza, Lipovăț, Munteni de Jos, Munteni de Sus, Pușcași, Ștefan cel Mare, Văleni și Zăpodeni. (Dănuț CIOBANU)

Numai etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui

La Consiliul Județean, etica și integritatea se transmit prin mijloace IT. În cadrul unui proiect european care poartă acest nume, birocrații vor cumpăra echipamente IT de 20,3 mii lei. Într-un alt proiect european, dovedind că sunt stăpâniți de aceste înalte principii, organizatorii vor cheltui mai mult pe mâncare și băutură decât pe pliante, mape și tricouri. Etica trece prin stomac!

Consiliul Județean (CJ) Vaslui va cheltuit 20,3 mii lei pe echipamente IT și licențe, în cadrul unui proiect cu nume foarte pretențios, “Etică și integritate”. Cum se capătă și menține etica și integritatea prin calculatoare și imprimante e o întrebare la care numai cei care au făcut proiectul ar putea probabil răspunde. Noi putem să amintim doar două evenimente recente care denotă, fără putință de tăgadă, numai etică și integritate din partea CJ Vaslui.

În cadrul unui alt proiect european, “Centru de Informare Europe Direct”, destinat să-i familiarizeze pe tinerii vasluieni cu piața muncii și instituțiile din UE, CJ Vaslui va cheltui mai mult pe mâncare și băutură decât pe pliante, mape și tricouri, adică pe proiectul propriu-zis. Autoritățile județene organizează tot în această perioadă două licitații, una pentru catering și alta pentru materiale publicitare, iar cheltuiala pentru haleală și băutură o depășește pe cea pentru “angaralele” de care au nevoie ca să susțină activitatea din proiect. Etica și integritatea le-au dictat să aibă cea mai mare grijă de stomac…

Printr-o hotărâre pe care CJ o va adopta, fără îndoială, în ședința sa de mâine, Dumitru Buzatu, președintele CJ, îl va numi de Marin Nistor, fostul director al Direcției Economice din cadru CJ, actualmente un pensionar de 25 de mii pe lună, cu două case, două mașini și conturi de mii de lei, ca membru în Consiliu de Administrație al Centrului de Afaceri. De acolo, Nistor va încasa cât câștigă un vasluian într-un an întreg de muncă pentru participarea la câte o ședință lunară. O altă dovad de etică și integritate…

Revenind la proiectul european “moral” și “moralizator” derulat de instituție, ce va face din funcționarii de la CJ niște oameni buni, corecți și principiali, vor fi trei calculatoare, cu desktop, monitor, tastatură și mouse, o multifuncțională A3 și o imprimantă multifuncțională A4. Pentru acestea se va organiza o licitație, etică și integră și ea, termenul de depunere a ofertelor de către firmele participante, care trebuie să fie, ați ghicit!, etice și integre, fiind 6 septembrie, doar o altă zi în care funcționarii CJ vor da dovadă de o înaltă ținută morală… potrivit proiectului! (Cristian PĂTRAȘCU)

Boroș, ia exemplu de la Pavăl! Primăria Vaslui, pregătită să absoarbă 27,7 milioane de euro pentru dezvoltarea municipiului

de Ionuț PREDA

Municipiul Vaslui va continua să se dezvolte în următorii ani cu fonduri europene, în baza unei strategii bine elaborată de către autoritățile locale. În acest sens, primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, a anunțat că instituția pe care o conduce este pregătită să absoarbă cele 27,7 milioane de euro puse la dispoziție de către Uniunea Europeană. Astfel, au fost elaborate 14 proiecte pe diferite direcții, reunite în cadrul ”strategiei integrate de dezvoltare urbană a zonei metropolitane Vaslui pentru perioada 2014-2023”.

Municipiul Vaslui intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce, în ultimii ani, a cunoscut o schimbare radicală față de perioada comunistă și cea imediat post-decembristă. De această dată, dezvoltarea se va face alături de comunitățile din jurul Vasluiului, municipiul reședință devenind astfel o zonă metropolitană în adevăratul sens al cuvântului, alături de unitățile administrativ-teritoriale Bălteni, Delești, Laza, Lipovăț, Munteni de Jos, Munteni de Sus, Pușcași, Ștefan cel Mare, Văleni și Zăpodeni. O astfel de asociere va crește puterea de absorbție și va facilita accesul la finanțările din fonduri nerambursabile europene, susțin reprezentanții autorităților locale. De asemenea, crearea unei zone metropolitane în jurul municipiului Vaslui va oferi cadrul instituțional pentru atingerea unor obiective comune de dezvoltare ale localităților componente.

Municipiul Vaslui este un factor catalizator la multe activități datorită faptului că este reședință de județ, are unități de învățământ de renume, instituții publice, iar mulți locuitori din comunele limitrofe își găsesc aici serviciul. Totodată, se realizează din ce în ce mai multe deplasări de bunuri, mărfuri spre comunele din jur. De aceea, Vasluiul trebuie să se dezvolte și să asigure o infrastructură corespunzătoare. Dezvoltarea se poate face doar prin asigurarea unor servicii de calitate la un preț bun, efectuate tot timpul anului. Nu poți doar sezonier. Zi și noapte trebuie asigurate toate serviciile. În consecință, am făcut o analiză și toate aceste aspecte le-am avut în vedere. Este perfectibil noul plan de dezvoltare urbană, care se poate adapta când apar noi provocări”, susține primarul municipiul Vaslui, Vasile Pavăl.

14 proiecte de dezvoltare urbană, în valoare totală de 27,7 milioane de euro

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Vaslui pentru perioada 2014-2023” reprezintă un document programatic care se adresează unei game largi de probleme economice, sociale și de mediu ale comunității, relevante pentru definirea obiectivelor necesare obținerii dezvoltării durabile, un cadru de planificare ce definește viziunea, căile care conduc la obținerea ei și pe baza căruia sectorul public și privat pot acționa eficient în ceea ce privește folosirea resurselor, în scopul de a obține efecte economice și sociale pozitive în beneficiul comunității. Totodată, acesta constituie baza dezvoltării planurilor de acțiune pentru administrația publică locală și organizațiile partenere, în vederea prezentării de proiecte în cadrul programelor de finanțare naționale și europene care sprijină dezvoltarea locală. Documentul este conceput respectând noile orientări din actualul context în care, la nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea urbană durabilă integrată reprezintă o prioritate asumată politic.

Pentru cheltuirea celor 27,7 milioane de euro puse de la dispoziție de UE pentru municipiul Vaslui, sumă stabilită în funcție de numărul locuitorilor, primăria a întocmit un plan de 14 proiecte canalizate pe cinci direcții: mobilitatea și reducerea emisiilor de carbon, refacere spațiilor verzi degradate, regenerarea comunităților nefavorizate, investiții în educație și pregătirea profesională.

Ghidurile au fost discutate și analizate de consultanți, care au găsit materializare în idei de proiecte. Însă, nu am liniște. Gândul și munca mea și lupta cu cele două firme de consultanță au fost de a aduce documente complete astfel încât să ne încadrăm în program. Suntem în grafic cu Ministerul Dezvoltării, dar ne aflăm abia la început. Mai departe, sarcinile sunt din ce în ce mai mari. Finalul și contractul de finanțare sunt departe”, a afirmat primarul Vasile Pavăl.

Până pe 30 octombrie, se va face certificarea programului de către autoritatea de management, după care se vor întocmi fișele de proiect, studiile de fezabilitate și, în final, cererea de finanțare.

Ca termen, luna decembrie trebuie să ne prindă cu fișele întocmite și cu studiile de fezabilitate realizate. Apoi, în primul trimestru de anul viitor să realizăm achizițiile publice astfel încât în a doua parte a lui 2018 să începem unu, două, trei proiecte, la fel ca și în cazul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană. Toate rămân ca sarcină a executivului, a consultanților pe care-i vom ține aproape. Sper să meargă bine în continuare și să respectăm etapele. Cert este că avem aproape 28 de milioane de euro, avem pregătită baza și putem trece la faza următoare”, a conchis primarul Vasile Pavăl.

Ce cuprind noile proiecte de dezvoltare urbană

Noile proiecte de dezvoltare urbană cuprind, printre altele, dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Vaslui și zonele limitrofe, amenajare de piste pentru bicilete, construcția de grădinițe și creșe, realizarea de infrastructură într-o zonă cu populație defavorizată, ecologizarea albiei vechi a râului Vasluieț. Concret, așa după sunt prezentate de către Primărie, cele 14 proiecte sunt:

1. Proiect de îmbunătățire și extindere a rutelor, traseelor, stațiilor și vehiculelor de transport de călători, mentenanța și monitorizarea sistemului public integrat în municipiul Vaslui.

2. Proiect de realizare depou pentru transportul public.

3. Proiect complex privind amenajarea pistelor pentru biciclete și a zonelor de parcare/stocare aferente, achiziția de flotile de biciclete, mentenanța și monitorizarea sistemului integrat de piste pentru bicilete.

4. Proiect de reconfigurare a nodului de circulație rutieră Crucea Gării (intersecția străzilor Republicii, Ștefan cel Mare și Traian) și de completare a sistemului de spații pietonale la nivelul orașului.

5. Proiect de realizare de parcaje de tip Park & Ride (parcare destinată persoanelor care fac schimbul între automobile personale și transport public sau nemotorizat) pentru vizitatori, rezidenți și navetiști.

6. Proiect de fluidizare a traficului în municipiul Vaslui. Obiectivul celor șase proiecte este îmbunătățirea mobilității și accesibilității de la nivel metropolitan, în vederea reducerii emisiilor de bioxid de carbon din sectorul de transport cu minim 2% până în anul 2023, prin încurajarea transportului în comun și a celui nemotorizat. În cazul proiectelor de la punctele cinci și șase, obiectivul este creștereaa mobilității în interiorul municipiului și a localităților rurale.

7. Ecologizarea, amenajarea și reconversia albiei vechi a pârâului Vasluieți în culoare verde și zone publice de agrement.

8. Reconversia unui teren degradat din zona Copou în zonă verde și de agrement. Obiectivul celor două proiecte este creșterea accesului populației la infrastructură

Vasile Paval

tehnico-edilitară și de mediu, astfel încât minim 85% din cetățenii zonei metropolitane să aibă acces la sisteme centralizate de apă și apă uzată, respectiv 100% la serviciile de salubritate până în anul 2023, prin asigurarea unor spații verzi și publice de calitate, inclusiv prin reconversia funcțională a terenurilor degradate sau neutilizate.

9. Elaborarea Strategiei CLLD/DRLC pentru zonele urbane marginalizate/defavorizate din municipiul Vaslui.

10. Îmbunătățirea regenerării fizice și socio-economice a comunității din zona marginalizată – Case sociale str. Octav Băncilă (zona Rediu) municipiul Vaslui.

11. Extinderea infrastructurii pentru educația antepreșcolară din municipiul Vaslui, prin construcția a două grădinițe și a unei creșe.

12. Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Vaslui, prin extinderea, consolidarea și dotarea liceelor cu profil tehnologic. 13-14. Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Vaslui, respectiv a liceele ”Ion Mincu” și ”Ștefan Procopiu”.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: