Home » Administratie » Municipiul reședință se va asocia cu 11 comune – Vasluienii și metropola

Municipiul reședință se va asocia cu 11 comune – Vasluienii și metropola

«Pe măsură ce crește populația din zonele înconjurătoare ale orașelor, în principal prin emigrație sau exurbație, dar și prin atragerea populației din alte localități, granițele geografice și administrative ale orașelor devin inadecvate pentru a defini aglomerările urbane care rezultă. Dezvoltarea urbană sub această formă, a extinderii orașului în spațiul înconjurător și al evoluției sale integrate cu așezările din aria sa periurbană (suburbană, regională etc.) este cunoscută mai ales în țările dezvoltate, fiind caracteristică unei noi faze a dezvoltării urbane, ulterioară etapelor de concentrare a populației în orașul actual și de formare a suburbiilor. Specialiștii au denumit aceste noi realități socio-spațiale drept zone metropolitane sau, în cazul celor foarte mari, ca regiuni urbane», li se explică vasluienilor pe site-ul primăriei, odată cu invitația de a participa la dezbaterea publică lansată de instituție în jurul ideii primarului Vasile Pavăl de a crea o zonă metropolitană în jurul orașului.

Conform legii, municipiile reședință de județ pot constitui zone metropolitane prin asociere cu localitățile urbane și rurale aflate în zona imediată. Inițiativa primarului Vasile Pavăl constă în asocierea municipiului Vaslui cu județul și cele 11 unități administrativ-teritoriale din jurul urbei (Bălteni, Delești, Laza, Lipovăț, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Pușcași, Ștefan cel Mare, Tanacu, Văleni și Zăpodeni) pentru a forma o zonă metropolitană funcțională.

Așa cum se explică în expunerea de motive pentru această dezbatere publică, scopul creării unei zone metropolitane în jurul municipiului Vaslui este de a oferi cadrul instituțional pentru atingerea unor obiective comune de dezvoltare ale localităților componente, asigurarea accesibilității și a mobilității în interiorul polului metropolitan.

 Consecințe extrem de favorabile

Urmările, foarte pozitive, vor fi: modernizarea transportului în comun, creșterea numărului de locuri de muncă (de exemplu, prin construcția unui parc industrial și atragerea de investitori care să valorifice resursele zonei și forța de muncă), creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea accesului la infrastructură de calitate (tehnico-edilitară, urbană, de sănătate, educație), reducerea sărăciei și îmbunătățirea accesului la infrastructura de servicii sociale (locuințe sociale, centre sociale), creșterea capacității de absorbție a finanțărilor nerambursabile din fonduri europene.

Planul primarului Pavăl se bazează pe politicile Uniunii Europene care sprijină dezvoltarea durabilă a acestor zone. Motivele inițiativei edilului fac apel tocmai la perioada de programare 2014-2020, care aduce în prim plan o serie de instrumente financiare noi, adresate exclusiv dezvoltării urbane integrate. Câteva exemple sunt alocarea a 5% din resursele Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) fiecărui stat membru pentru investiții în acțiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile integrate, acțiuni inovatoare în zonele urbane cărora le vor fi alocate 0,2% din fondurile FEDR și care vor sprijini proiecte urbane pilot, demonstrative și studii de interes european, instrumente îmbunătățite pentru realizarea de acțiuni strategice – Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) – oferă un pachet de finanțare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe de intervenții multidimensionale și intersectoriale. Acest instrument combină finanțările din FEDR, Fondul Social European și Fondul de Coeziune.

«Pe măsură ce crește populația din zonele înconjurătoare ale orașelor, în principal prin emigrație sau exurbație, dar și prin atragerea populației din alte localități, granițele geografice și administrative ale orașelor devin inadecvate pentru a defini aglomerările urbane care rezultă. Dezvoltarea urbană sub această formă, a extinderii orașului în spațiul înconjurător și al evoluției sale integrate cu așezările din aria sa periurbană (suburbană, regională etc.) este cunoscută mai ales în țările dezvoltate, fiind caracteristică unei noi faze a dezvoltării urbane, ulterioară etapelor de concentrare a populației în orașul actual și de formare a suburbiilor. Specialiștii au denumit aceste noi realități socio-spațiale…

Review Overview

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: